Колектив кафедри
Інформатика

Кобилін Олег Анатолійович

Завідувач кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
член вченої ради, член НМР

Кваліфікація підтверджена 8 пунктами - 1п., 2п., 3п., 8п., 12п., 14п., 15п., 19п.
з
а спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 40 публікацій, 2 патенти та 6 Свідоцтв авторського права.


Email: oleg.kobylin@nure.ua

Наукові інтереси:

Обробка та розпізнавання зображень, інтелектуальний аналіз даних.

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія програмування;

 • Інформаційні мережі;

 • Безпека комп’ютерних мереж;

 • Інженерія комп'ютерних систем та захист інформації ;

 • Методи аналізу візуальної інформації в комп'ютерних системах;

 • Управління інформацією та зберіганням даних;

 • Сертифікований інструктор – Мережевої академії Cisco;

 • Координатор академічного партнерства із компанією Dell EMC;

 • Член журі всеукраїнських учнівських олімпіад з 2013 року.

Гороховатський Володимир Олексійович

Професор кафедри інформатики

Професор, доктор технічних наук
Член спеціалізованої вченої ради
Заступник завідувача кафедри (загальні питання)

Координація роботи аспірантів та зв'язок з відділом аспірантури та докторантури

Кваліфікація підтверджена 7 пунктами - 1п., 2п., 3п., 7п., 8п., 12п., 14п.
з
а спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 160 публікацій, у тому числі 4 монографії та навчальний посібник з грифом МОНУ. 16 статей у виданнях науково-метричних баз Scopus, Web of Sciences та 14 статей у співавторстві зі студентами.

Email: volodymyr.horokhovatskyi@nure.ua

Наукові інтереси:

Системи комп’ютерного зору, розпізнавання зображень, інтелектуальний аналіз багатовимірних даних.

Дисципліни, які викладає:

 • Інтелектуальний аналіз даних;

 • Класифікація даних в інтелектуальних системах;

 • Обробка зображень та мультимедіа;

 • Структурний аналіз та інтелектуальне оброблення багатовимірних даних;

 • Алгоритми та структури даних;

 • Інформатика та алгоритмізація.

Кузьомін Олександр Якович

Професор кафедри інформатики


Професор, доктор технічних наук
Засновник Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради


Організація міжнародного співробітництва та взаємодія з відділом міжнародних зв’язків


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 1п., 3п., 4п., 10п., 12п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки


Наукові публікації:


понад 200 публікацій та 3 навчальних посібників з грифом МОНУ, 2 патенти.


Email: oleksandr.kuzomin@nure.ua

Наукові інтереси:

Технічна кібернетика, інженерна графіка, технології моніторингу і ліквідації надзвичайних природних ситуацій.

Дисципліни, які викладає:

 • Паралельні та розподілені обчислення;

 • Спеціальні мови програмування;

 • Основи статистичного моделювання та дослідження залежностей;

 • Інформатика у Web додатках;

 • Основи проектування Web серверів;

 • Штучний інтелект для інформаційних технологій;

 • Інтелектуальна обробка даних в системах Інтернет речей;

 • Інноваційні технології;

 • Інтелектуальні інформаційні системи;

 • Основи Internet-технологій і пошукові системи.

Машталір Володимир Петрович

Професор кафедри інформатики


Професор, доктор технічних наук

Член спеціалізованої вченої ради, член НТР


Заступник завідувача кафедри з наукової роботи (Держбюджетна тематика)


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 3п., 7п., 8п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки


Наукові публікації:


понад 130 публікацій, у тому числі 5 монографій та 3 авторських свідоцтва.


Email: volodymyr.mashtalir@nure.ua

Наукові інтереси:

Обробка та розпізнавання зображень і відео.

Дисципліни, які викладає:

 • Класифікація і кластеризація відео даних;

 • Основи наукових досліджень;

 • Комп’ютерний зір.

Машталір Сергій Володимирович

Професор кафедри інформатики

Професор, доктор технічних наук

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи


Гарант ОП Інформатика (Магістр)


Кваліфікація підтверджена 8 пунктами - 1п., 6п., 7п., 8п., 12п., 14п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 80 публікацій, у тому числі 2 монографії та навчальний посібник.

Email: sergii.mashtalir@nure.ua

Наукові інтереси:

Інтелектуальний аналіз даних, аналіз мультимедіа даних.

Дисципліни, які викладає:

 • Дискретна математика;

 • Програмування (Технологіїї .Net);

 • Теорія масового обслуговування;

 • Методологія стиснення даних.

Руденко Діана Олександрівна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Заступник декана факультету ІТМ, заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи

Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 3п., 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 60 авторських публікацій.

Email: diana.rudenko@nure.ua

Наукові інтереси:

Системи автоматизованого проектування, моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних.

Дисципліни, які викладає:

 • Чисельні методи;

 • Програмування;

 • Програмування з використанням Python;

 • Об’єктно–орієнтоване програмування з використанням Python;

 • Імітаційне моделювання.

Яковлева Олена Володимирівна

Доцент кафедри інформатики


Доцент, кандидат технічних наук

Учений секретар кафедри


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 3п., 4п., 12п., 15п., 19п.
з
а спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки


Наукові публікації:


понад 20 публікацій, у тому числі в науково-метричних базах Scopus, Web of Science

Блог: https://infdbis.blogspot.com/


Email: olena.yakovleva@nure.ua


Організаційна інформація по дисциплінам БДІС, ОБД:
Запис на захист контрольної роботи по БДІС

Консультації щодо курсової роботи

Запис на захист курсової роботи по ОБД
Розклад контрольних заходів по БДІС, ОБД

Підсумкові оцінки по БДІС на 10.12.21


Наукові інтереси:

Computer vision, machine learning, інтелектуальний аналіз даних, проектування інформаційних систем.

Дисципліни, які викладає:

 • Бази даних та інформаційні системи;

 • Організація баз даних та знань.

 • «Інформаційні системі бухгалтерського обліку» (з 2003 по 2014);

 • «Керування проектами» (з 2005 по 2011);

 • «Розробка застосувань та доступ до баз даних».

Творошенко Ірина Сергіївна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
Заступник завідувача кафедри інформатики

Організація ліцензування та акредитація спеціальностей і освітніх програм; зв'язок з відділом ЛА та ВСЗЯО

Нормоконтроль атестаційних робіт студентів

Контроль за дотриманням кадрових вимог до співробітників кафедри

Розробка освітніх програм та навчальних планів


Кваліфікація підтверджена 7 пунктами - 1п., 2п., 3п., 4п., 8п., 12п., 15п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

145 наукових та навчально-методичних праць: 3 навчальних посібника, 6 монографій, 33 статті, 79 тез доповідей, 9 конспектів лекцій, 13 методичних вказівок, 2 НМКД.

Email: iryna.tvoroshenko@nure.ua

Наукові інтереси:

Брала участь як виконавець в держбюджетних науково-дослідних роботах по темах:

 • «Розробка математичного, інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення розподілених мережевих інтелектуальних систем» (розроблена і розширена нечітка мережева модель на основі нечіткої інтервальної інтегрованої кольорової мережі Петрі);

 • «Розробка методів і моделей інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань у системах розподіленого штучного інтелекту» (розроблено новий метод багатоетапного просторово-розподіленого оперативного оцінювання станів складних об’єктів у стратегії нечіткого логічного виведення, розроблені інструментальні засоби вирішення прикладних задач, проведені експериментальні дослідження та визначена складність розробленого інструментального засобу);

 • «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту із змінною структурою для інтелектуального аналізу даних» (отримано подальший розвиток методу оперативної настройки функцій належності з використанням положень методу дихотомії, проведені експериментальні дослідження);

 • «Теоретичні основи геоінформаційного моделювання міського середовища та оцінки нерухомості» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу);

 • «Тенденції формування і розвитку міського середовища на сучасному етапі розвитку країни» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу);

 • «Створення просторових даних для нормативної грошової оцінки земель та міста Харкова» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу);

 • «Геодезичне, геоінформаційне, кадастрове забезпечення земельного адміністрування територій» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу).

Пріоритетний науковий напрям: застосування нечітких методів у штучному інтелекті.

Керівництво магістерськими та бакалаврськими атестаційними роботами.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційний бізнес;

 • Об’єктно-орієнтоване моделювання, проектування та програмування;

 • Інтелектуальні інформаційні системи;

 • Проектування інформаційних систем;

 • Інформаційні технології планування ІТ-стартапів;

 • Методологія організації розроблення ІТ-проєкту;

 • Організація, методологія та інформаційні технології в наукових дослідженнях;

 • Теорія прийняття рішень.


Сінельнікова Тетяна Федорівна

Доцент кафедри інформатики

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 10 публікацій.

Email: tetiana.sinelnikova@nure.ua

Наукові інтереси:

Приймала участь в якості виконавця держбюджетних науково-дослідних робіт за темою «Неруйнівний контроль».

Дисципліни, які викладає:

 • Програмування;

 • Операційні системи та системне програмування;

 • Програмне забезпечення обчислювальних систем.

Любченко Валентин Анатолійович

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук

Профорієнтаційна та агітаційна робота

Підготовка студентів до участі в олімпіадах та виставках


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 3п., 12п., 15п., 19п., 20п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 20 публікацій.

Email: valentyn.liubchenko@nure.ua

Наукові інтереси:

Інтелектуальний аналіз даних, аналіз мультимедіа даних, проектування інформаційних систем.

Дисципліни, які викладає:

 • Алгоритмічні мови та програмування;

 • Програмування;

 • Об’єктно-орієнтоване програмування;

 • Сучасні методи розпізнавання образів;

 • Нейромережеві методі обробки зорової інформації.

Має досвід викладання таких дисциплін:

 • Дослідження операцій;

 • Технології програмування;

 • Інтелектуальний інструментарій інженера математика.

Тітова Олена Вітольдіївна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук

Організація науково-дослідної роботи студентів

Розробка освітніх програм та навчальних планів

Діловодство з науково-дослідної роботи кафедри


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 1п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 30 публікацій, у тому числі в науково-метричній базі Scopus (7 од.)

Email: olena.titova@nure.ua

Наукові інтереси:

Data Mining and Knowledge Discovery (методи генерації асоціативних правил, алгебраїчні методи описання інформаційних об’єктів в контексті теорії приблизних множин).

Дисципліни, які викладає:

 • Web-технології та web-дизайн;

 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика;

 • Технології тестування програмного забезпечення комп'ютерних систем;

 • Технології врахування вимог до програмного забезпечення інформаційних систем;

 • Системи управління базами даних.

Бєлова Наталія Віталіївна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук

Ведення журналів взаємовідвідувань


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 30 публікацій, серед них 6 доповідей на міжнародних конференціях та 3 навчальних посібника.

Email: nataliia.bielova@nure.ua

Наукові інтереси:

Сучасні аспекти розвитку інформаційних систем і розподілених баз даних, математичне і комп’ютерне моделювання складних систем систем.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформатика;

 • Інформатика. Комп'ютерна техніка;

 • Обмін даними у Web-застосунках;

 • Програмування JavaScript;

 • Бази даних.

Вечірська Ірина Дмитрівна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук


Моніторинг рейтингових показників кафедри

Моніторинг наукометричних показників співробітників кафедри


Кваліфікація підтверджена 7 пунктами - 1п., 3п., 4п., 8п., 10п., 12п., 15п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 40 публікацій.

Email: iryna.vechirska@nure.ua

Дисципліни, які викладає:

 • Математична логіка та теорія алгоритмів;

 • Методи оптимізації та дослідження операцій;

 • Теорія алгоритмів;

 • Методи оптимізаціі та дослідження операцій.

Шафроненко Аліна Юріївна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
З
аступник декана факультету ІТМ

Профорієнтаційна та агітаційна робота

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 1п., 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 40 публікацій у тому числі публікації які входять у наукометричні бази Scopus та Web of Science.

Email: alina.shafronenko@nure.ua

Наукові інтереси:

Системи обчислюваного інтелекту, інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації.

Дисципліни, які викладає:

У поточному році викладає такі дисципліни:

 • Математична логіка та теорія алгоритмів;

 • Методи оптимізації та дослідження операцій;

 • Методи оптимізації в машинному навчанні;

 • Теорія алгоритмів;

 • Машинне навчання та аналіз даних;

 • Організація та проектування баз і сховищ даних.

Кіношенко Дмитро Костянтинович

Старший викладач кафедри інформатики

Кандидат технічних наук


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 19п., 20п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 30 публікацій.

Email: dmytro.kinoshenko@nure.ua

Наукові інтереси:

Інтелектуальний аналіз даних, мови програмування.

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія програмування;

 • Розробка Web-застосунків на технології Java;

 • Програмне забезпечення обчислювальних систем.

Путятіна Олександра Євгенівна

Старший викладач кафедри інформатики

Кандидат технічних наук

Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

Понад 10 публікацій.

Email: oleksandra.putiatina@nure.ua

Наукові інтереси:

Фiнансова математика, стохастичнi процеси, розпiзнавання образiв.

Дисципліни, які викладає:

 • Розпiзнавання образiв;

 • Системний аналіз

Сакало Євген Сергійович

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
Член Асоціації випускників ХНУРЕ
Координатор проєкту Erasmus+ ICM Швеція

Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 10п., 13п., 19п., 20п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 20 публікацій та Свідоцтво авторського права.

Email: yevhen.sakalo@nure.ua

Наукові інтереси:

Обробка та розпізнавання зображень, інтелектуальний аналіз даних.

Дисципліни, які викладає:

 • Методологія розробки програмного забезпечення Kanban;

 • Сучасні технології розробки та супроводу інформації;

 • Управління проектами для розробки ПЗ;

 • Стратегічне планування інформаційних систем;

 • Технології управління та оцінювання ІТ-проєктів, комп'ютерних і програмних систем;

 • Сертифікований інструктор “Brain Academy” з навчання тестування ПЗ;

 • Сертифікат «Технології Microsoft для навчання».

Бродецький Філіп Анатолійович

Асистент кафедри інформатики

Відповідальний з питань обліку, впровадження та використання програмного забезпечення в ХНУРЕ

Член Ради молодих вчених

Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 1п., 9п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Email: filip.brodetskyi@nure.ua

Наукові інтереси:

Computer Vision, Signal Processing, Pattern Recognition, Texture Analysis, Systems and Applications.

Дисципліни, які викладає:

 • Алгоритмізація та програмування;

 • Дискретна математика;

 • Чисельні методи.

Кириченко Ірина Юріївна

Асистент кафедри інформатики


Кваліфікація підтверджена 2 пунктами - 1п., 12п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

3 публікації.

Email: iryna.kyrychenko2@nure.ua

Наукові інтереси:

Мови програмування, реляційні бази даних у високонавантажених багатомодульних системах.

Дисципліни, які викладає:

 • Об'єктно-орієнтоване програмування.

Сорокіна Олена Олександрівна

Завідувач навчальної лабораторії


Перевірка атестаційних робіт на плагіат

Контроль стану індивідуальних планів викладачів кафедри


Email: olena.sorokina@nure.ua


Солодка Ольга Іванівна

Інженер 1 категорії кафедри інформатики

Секретар ЕК

Контроль здачі КНМЗ дисциплін та зв'язок з електронною бібліотекою ХНУРЕ з питань навчально-методичного комплексу


Email: olga.solodka@nure.ua


Губенко Вікторія Валентинівна

Інженер 1 категорії кафедри інформатики

Ведення табелю обліку робочого часу

Координація роботи з навчальним відділом з питань погодинної роботи викладачів

Контроль підвищення кваліфікації викладачами

Відповідальна за ведення діловодства

Email: viktoriia.hubenko@nure.ua