Колектив кафедри
Інформатика

Кобилін Олег Анатолійович

Завідувач кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
член вченої ради, член НМР

Кваліфікація підтверджена 8 пунктами - 1п., 2п., 3п., 8п., 12п., 14п., 15п., 19п.
за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки 

Наукові публікації:

понад 40 публікацій, 2 патенти та 6 Свідоцтв авторського права. 


Email:  oleg.kobylin@nure.ua

Наукові інтереси:

Обробка та розпізнавання зображень, інтелектуальний аналіз даних.

Дисципліни, які викладає:

Гороховатський Володимир Олексійович 

Професор кафедри інформатики

Професор, доктор технічних наук
Член спеціалізованої вченої ради
Заступник завідувача кафедри (загальні питання)

Координація роботи аспірантів та зв'язок з відділом аспірантури та докторантури

Кваліфікація підтверджена 7 пунктами - 1п., 2п., 3п., 7п., 8п., 12п., 14п.
за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 160 публікацій, у тому числі 4 монографії та навчальний посібник з грифом МОНУ.   16 статей у виданнях науково-метричних баз Scopus, Web of Sciences та 14 статей у співавторстві зі студентами.

Email: volodymyr.horokhovatskyi@nure.ua

Наукові інтереси: 

Системи комп’ютерного зору, розпізнавання зображень, інтелектуальний аналіз багатовимірних даних.

Дисципліни, які викладає:

Кузьомін Олександр Якович 

Професор кафедри інформатики


Професор, доктор технічних наук
Засновник Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради 


Організація міжнародного співробітництва та взаємодія з відділом міжнародних зв’язків


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 1п., 3п., 4п., 10п., 12п. 

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки


Наукові публікації:


понад 200 публікацій та 3 навчальних посібників з грифом МОНУ,  2 патенти.


Email: oleksandr.kuzomin@nure.ua

Наукові інтереси: 

Технічна кібернетика, інженерна графіка, технології моніторингу і ліквідації надзвичайних природних ситуацій.

Дисципліни, які викладає:

Машталір Володимир Петрович 

Професор кафедри інформатики


Професор, доктор технічних наук

Член спеціалізованої вченої ради, член НТР


Заступник завідувача кафедри з наукової роботи (Держбюджетна тематика)


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 3п., 7п., 8п., 19п. 

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки


Наукові публікації:


понад 130 публікацій, у тому числі 5 монографій та 3 авторських свідоцтва.


Email: volodymyr.mashtalir@nure.ua

Наукові інтереси: 

Обробка та розпізнавання зображень і відео.

Дисципліни, які викладає:

Машталір Сергій Володимирович 

Професор кафедри інформатики

Професор, доктор технічних наук

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи


Гарант ОП Інформатика (Магістр)


Кваліфікація підтверджена 8 пунктами - 1п., 6п., 7п., 8п., 12п., 14п., 15п., 19п. 

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 80 публікацій, у тому числі 2 монографії та навчальний посібник.

Email: sergii.mashtalir@nure.ua

Наукові інтереси: 

Інтелектуальний аналіз даних, аналіз мультимедіа даних.

Дисципліни, які викладає:

Руденко Діана Олександрівна 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Заступник декана факультету ІТМ, заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи

Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 3п., 4п., 12п., 15п., 19п

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

 понад 60 авторських публікацій.

Email: diana.rudenko@nure.ua

Наукові інтереси: 

Системи автоматизованого проектування, моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних.

Дисципліни, які викладає:

Яковлева Олена Володимирівна 

Доцент кафедри інформатики


Доцент, кандидат технічних наук


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 3п., 4п., 12п., 15п., 19п.
за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки


Наукові публікації:


понад 20 публікацій, у тому числі в науково-метричних базах Scopus, Web of Science

Блог: https://infdbis.blogspot.com/


Email: olena.yakovleva@nure.ua


Поточна організаційна інформація (ІТІНФ-22-1,2,3)

Форма для фіксування присутності (наявність камери, попередження про форс-мажор)

Поточні оцінки 

Додаткові бали

Наукові інтереси: 

Computer vision, machine learning, інтелектуальний аналіз даних, проектування інформаційних систем. 

Дисципліни, які викладає:

Творошенко Ірина Сергіївна 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
Заступник завідувача кафедри інформатики

Організація ліцензування та акредитація спеціальностей і освітніх програм; зв'язок з відділом ЛА та ВСЗЯО

Нормоконтроль атестаційних робіт студентів

Контроль за дотриманням кадрових вимог до співробітників кафедри 

Розробка освітніх програм та навчальних планів


Кваліфікація підтверджена 7 пунктами - 1п., 2п., 3п., 4п., 8п., 12п., 15п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

145 наукових та навчально-методичних праць: 3 навчальних посібника, 6 монографій, 33 статті, 79 тез доповідей, 9 конспектів лекцій, 13 методичних вказівок, 2 НМКД.

Email: iryna.tvoroshenko@nure.ua

Наукові інтереси: 

Брала участь як виконавець в держбюджетних науково-дослідних роботах по темах:

Пріоритетний науковий напрям: застосування нечітких методів у штучному інтелекті.

Керівництво магістерськими та бакалаврськими атестаційними роботами.

Дисципліни, які викладає:


Сінельнікова Тетяна Федорівна 

Доцент кафедри інформатики

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 10 публікацій.

Email: tetiana.sinelnikova@nure.ua

Наукові інтереси: 

Приймала участь в якості виконавця держбюджетних науково-дослідних робіт за темою «Неруйнівний контроль».

Дисципліни, які викладає:

Любченко Валентин Анатолійович 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук

Профорієнтаційна та агітаційна робота

Підготовка студентів до участі в олімпіадах та виставках


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 3п., 12п., 15п., 19п., 20п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 20 публікацій.

Email: valentyn.liubchenko@nure.ua

Наукові інтереси: 

Інтелектуальний аналіз даних, аналіз мультимедіа даних, проектування інформаційних систем.

Дисципліни, які викладає:

Має досвід викладання таких дисциплін:

Тітова Олена Вітольдіївна 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук

Організація науково-дослідної роботи студентів

Розробка освітніх програм та навчальних планів

Діловодство з науково-дослідної роботи кафедри


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 1п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 30 публікацій, у тому числі в науково-метричній базі Scopus (7 од.) 

Email: olena.titova@nure.ua

Наукові інтереси: 

Data Mining and Knowledge Discovery (методи генерації асоціативних правил, алгебраїчні методи описання інформаційних об’єктів в контексті теорії приблизних множин). 

Дисципліни, які викладає:

Бєлова Наталія Віталіївна 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук 

Ведення журналів взаємовідвідувань


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 30 публікацій, серед них 6 доповідей на міжнародних конференціях та 3 навчальних посібника. 

Email: nataliia.bielova@nure.ua

Наукові інтереси: 

Сучасні аспекти розвитку інформаційних систем і розподілених баз даних, математичне і комп’ютерне моделювання складних систем систем.

Дисципліни, які викладає:

Вечірська Ірина Дмитрівна

Доцент кафедри інформатики

Доцент, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук


Моніторинг рейтингових показників кафедри

Моніторинг наукометричних показників співробітників кафедри


Кваліфікація підтверджена 7 пунктами - 1п., 3п., 4п., 8п., 10п., 12п., 15п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 40 публікацій.

Email: iryna.vechirska@nure.ua

Дисципліни, які викладає:

Шафроненко Аліна Юріївна 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
Заступник декана факультету ІТМ

Профорієнтаційна та агітаційна робота

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи


Кваліфікація підтверджена 5 пунктами - 1п., 4п., 12п., 15п., 19п. 

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 40 публікацій у тому числі публікації які входять у наукометричні бази Scopus та Web of Science. 

Email: alina.shafronenko@nure.ua

Наукові інтереси: 

Системи обчислюваного інтелекту, інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації.

Дисципліни, які викладає:

У поточному році викладає такі дисципліни: 

Кіношенко Дмитро Костянтинович 

Старший викладач кафедри інформатики

Кандидат технічних наук


Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 19п., 20п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 30 публікацій.

Email: dmytro.kinoshenko@nure.ua

Наукові інтереси: 

Інтелектуальний аналіз даних, мови програмування.

Дисципліни, які викладає:

Путятіна Олександра Євгенівна 

Старший викладач кафедри інформатики

Кандидат технічних наук

Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 4п., 12п., 15п., 19п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

Понад 10 публікацій.

Email: oleksandra.putiatina@nure.ua

Наукові інтереси: 

Фiнансова математика, стохастичнi процеси, розпiзнавання образiв.

Дисципліни, які викладає:

Сакало Євген Сергійович 

Доцент кафедри інформатики

Доцент, кандидат технічних наук
Член Асоціації випускників ХНУРЕ
Координатор проєкту Erasmus+ ICM Швеція

Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 10п., 13п., 19п., 20п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

понад 20 публікацій та  Свідоцтво авторського права.

Email: yevhen.sakalo@nure.ua 

Наукові інтереси: 

Обробка та розпізнавання зображень, інтелектуальний аналіз даних.

Дисципліни, які викладає:

Бродецький Філіп Анатолійович 

Асистент кафедри інформатики

Відповідальний з питань обліку, впровадження та використання програмного забезпечення в ХНУРЕ

Член Ради молодих вчених

Кваліфікація підтверджена 4 пунктами - 1п., 9п., 15п., 19п. 

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Email: filip.brodetskyi@nure.ua

Наукові інтереси: 

Computer Vision, Signal Processing, Pattern Recognition, Texture Analysis, Systems and Applications.

Дисципліни, які викладає:

Кириченко Ірина Юріївна 

Асистент кафедри інформатики 

Перевірка атестаційних робіт на плагіат

Контроль стану індивідуальних планів викладачів кафедри

Контроль підвищення кваліфікації викладачами

Відповідальна за ведення діловодства


Кваліфікація підтверджена 2 пунктами - 1п., 12п.

за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Наукові публікації:

3 публікації.

Email: iryna.kyrychenko2@nure.ua

Наукові інтереси: 

Мови програмування, реляційні бази даних у високонавантажених багатомодульних системах. 

Дисципліни, які викладає:

Солодка Ольга Іванівна 

Інженер 1 категорії кафедри інформатики

Секретар ЕК 

Контроль здачі КНМЗ дисциплін та зв'язок з електронною бібліотекою ХНУРЕ з питань навчально-методичного комплексу

Ведення табелю обліку робочого часу

Координація роботи з навчальним відділом з питань погодинної роботи викладачів

Email: olga.solodka@nure.ua