Про кафедру
Основні научні досягнення кафедри

Фундаментальним напрямом наукових досліджень кафедри інформатики є обробка, нормалізація та розпізнавання зображень, що знайшли свої висвітлення у загальній теорії нормалізації зображень. Цей напрям був заснований завідуючим кафедри – доктором технічних наук, професором Путятіним Євгенієм Петровичем.

"На нашій кафедрі проводиться науково-дослідна робота, яка є базою для підготовки кваліфікованих спеціалістів з обробки зображень, розробки методів аналізу та інтерпретації багатовимірної інформації різної фізичної природи, пошуку та збереження за контекстними атрибутами інформації у базах даних. У межах кафедри діє навчально-науково-дослідна лабораторія."

Математичнi моделi

Отримання математичних моделей розкладу повної проективної групи на базові підгрупи, що дає можливість розробки методів та алгоритмів синтезу послідовних та паралельних нормалізаторів

Розпізнавання та нормалізація зображень

Нові прикладні рішення із розпізнавання та нормалізації зображень в умовах дії складних геометричних перетворювань та збурень

Формалізація критеріїв

Формалізація критеріїв і обмежень для задач сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів з урахуванням мультиалгебраїчних підходів та грануляції даних

Розробка методів морфологічної нормалізації бінарних зображень

Розробка методів морфологічної нормалізації бінарних зображень на основі аналізу бінарних перерізів та удосконалення методів пошуку параметрів геометричних перетворень

Розробка моделей та методів темпоральної обробки відеопотоку

Розробка моделей та методів темпоральної обробки відеопотоків для інтелектуальних інформаційних технологій пошуку даних

Дослідження та адаптація методів вейвлет аналізу

Дослідження та адаптація методів вейвлет аналізу для визначення та ідентифікації об’єктів на зображеннях

У науковій роботі кафедри беруть участь викладачі та наукові співробітники кафедри, а також студенти спеціальності «Інформатика». Систематично виконуються науково-дослідні роботи, підтримуються міжнародні зв’язки із зарубіжними партнерами, діють науково-методичні семінари, здійснюється науково-дослідна робота студентів, проводиться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – магістрів, аспірантів, докторантів.

Станом на 2021 рік понад 250 наукових праць співробітників кафедри опубліковано у виданнях, що входять до науково-метричної бази даних Scopus. У цих роботах відображено розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.