Аспірантура


1 рік навчання (перше півріччя)


Сидоренко Дарина Іванівна
кер. проф. Соловйова К.О., вечірня форма навчання,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи "Моделі, методи та інформаційні технології кримінального аналізу, для протидії злочинності в Україні"
;


– Красільщикова Владислава Дмитрівна
кер. проф. Соловйова К.О., вечірня форма навчання,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи "Моделі та методи інформаційних технологій аналізу процесу розробки програмного забезпечення в команді"
;


2 рік навчання (третє півріччя)


– Бродецький Філіп Анатолійович
кер. проф. Машталір В.П.,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи "Ієрархічні моделі семантичної сегментації зображень в інформаційних технологіях"
;


2 рік навчання (четверте півріччя)


– Пономаренко Роман Петрович
кер. проф. Гороховатський В.О.,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи «Моделі та технології машинного навчання в структурних методах розпізнавання зображень»
;


– Погібко Андрій Юрійович
кер. проф. Гороховатський В.О.,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи «Методи розпізнавання візуальних об’єктів за описом множини ключових точок зображення»
;


– Іванов Роман Вячеславович
кер. проф. Гороховатський В.О.,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи «Методи та технологія розпізнавання біометричних зображень»
;


3 рік навчання (п'яте півріччя)


– Шашков Володимир Едуардович
кер. проф. Гороховатський В.О.,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи «Методи структурного розпізнавання зображень за описом множини дескрипторів ключових ознак» ;


– Білоног Богдан Сергійович
кер. проф. Машталір С.В., на контр. підставі,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи "Багатозначна кластеризація в технологіях контекстного аналізу відеопотоків";


– Олійник Кирило Олегович
кер. проф. Руденко О.Г., на контр. підставі,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи: «Робасна ідентифікація нелінійних об’єктів на основі штучних нейронних мереж»;


4 рік навчання (сьоме півріччя)


Романюк Олександр Сергійович
кер. проф. Руденко О.Г., вечірня форма навчання,
наукова спеціальність 122 – Комп’ютерні науки,
тема дисертаційної роботи: «Нейромережеві методи прогнозування нестаціонарних часових рядів»
;