Навчально-наукова лабораторія


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ «РОЗПІЗНАВАННЯ, АНАЛІЗ ТА ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ У СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ»

Завдання лабораторії – проведення, разом зі студентами, наукових досліджень по розробці новітніх методів аналізу, оброблення та інтерпретації візуальної інформації, впровадження технологій комп’ютерного зору у навчальний процес, використання розроблених програмно-технічних засобів у сучасних системах штучного інтелекту, надання рекомендацій промисловим організаціям щодо автоматизації аналізу та оброблення багатовимірних даних.

У лабораторії підготовлено 12 монографій, захищено 40 кандидатських та 6 докторських дисертацій. На базі наукових досягнень організовано навчальни класи спільно з компаніями Infostroy, Міrатех, Epam.

Напрямки наукових досліджень:

  • системи нормалізації, аналізу, інтерпретації, розпізнавання та оброблення зображень та відео;

  • точково-множинні методи аналізу даних, структурно-ієрархічний аналіз багатовимірних сигналів в умовах неповної інформації;

  • прикладні системи комп’ютерного зору.

Науковий керівник: професор Машталір Сергій Володимирович