Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Вечірська Ірина Дмитрівна

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент (сумісник) кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Публікації та патенти

  • Четвериков Г.Г. Разработка программной системы электронного трехъязычного словаря Г.Г.Четвериков, И.Д. Вечирская, А.С. Пузик // Системи обробки інформації. – 2016. – № 7(144) – С. 157 – 164.
  • Побудова логічної мережі для діагностики та управління надзвичайними ситуаціями/І. Д. Вечірська, І.Е. Гончаров, Т.М. Хамітов //Біоніка інтелекту. – Харків, 2015. – № 2 (85).- с. 41-51.
  • Вечірська І. Д. Аналіз методу побудови та принципів роботи реляційної мережі як багаторівневої структури паралельної дії// научно-технический журнал «Бионика интеллекта». – Вып. 2 (81). – 2013. – С.15-21

Преподает дисциплины: