Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Піщухіна Ольга Олександрівна

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта

 • 1998 р. - закінчила факультет економіки і менеджменту Харківського авіаційного інституту за спеціальністю економіка і управління в машинобудуванні, диплом з відзнакою, рекомендація до аспірантури.
 • 2001 р. - закінчила аспірантуру ХАІ, спеціальність 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».
 • 2002 р. - кандидат технічних наук; тема дисертації - «Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу» (науковий керівник д.т.н., проф. Кулик О.С.).
 • 2007 р. - доцент кафедри соціальної інформатики НАУ «ХАІ».

Навчальна робота

Викладає магістрам і бакалаврам кафедри інформатики наступні дисципліни: об'єктно-орієнтоване моделювання, проектування та програмування; інформаційні технології організації бізнесу; інформаційний бізнес, інтелектуальний аналіз даних.

Наукова робота

 • 2001-2003 рр. - відповідальний виконавець держбюджетної теми «Розробка методів, моделей і технологій інформаційної та аналітичної підтримки прийняття рішень при управлінні вузом».
 • 2003-2005 рр. - відповідальний виконавець держбюджетної теми «Розробка науково обґрунтованих методів і інструментальних засобів автоматизації прийняття рішень у фінансовій діяльності вузу».
 • 2006 р.- переможець конкурсу грантів Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими «Розробка комп'ютерної системи інтелектуальної ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ при управлінні адміністративно-господарчий діяльністю сучасного вузу».
 • 2012 р. - академічна стажування, Саутгемптонський університет, Великобританія (Southampton, UK) в рамках проекту TEMPUS.
 • 2014 р, 2015 р. - академічні стажування, Саутгемптонський університет, Великобританія (Southampton, UK) в рамках проекту «Erasmus Mundus» Action 2 (ACTIVE 2014). Пріоритетні наукові напрямки: прийняття рішень, інформаційні системи управління, бізнес-аналітика.

Громадська та міжнародна діяльність

 • 2012 р. - учасник міжнародного проекту TEMPUS в програмі "Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems" (# 517374-TEMPUS-1-2011-1- RU-TEMPUS-JPCR).
 • 2014 р. - участь в підписанні договору про співпрацю між ХНУРЕ та Саутгемптонський університетом (Великобританія).
 • 2014 р., 2015 р. - грант на індивідуальну мобільність в рамках програми міжнародних академічних обмінів «Erasmus Mundus» Action 2 (ACTIVE-2014).
 • 2016 р. - грант від Британської Ради в рамках програми «Internasionalising Higher Education».

Публікації та патенти

 • 26 статей в збірниках наукових робіт і журналах, 24 тези, 7 сертифікатів на ПО, 2 підручника, 5 методичних посібників.
 • S.N. Firsov, O.A. Pishchukhina. Assessment of Functional Sustainability of Computer-Integrated Technological Systems. - Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології: сб.науч.трудов. - Х .: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2016. - Вип.72. - с.112-120.
 • Pishchukhina O. Higher education institution's open data infrastructure // Матеріали VII регіональної науково-практичної конференции «Free and Open Source Software». - Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури. - 2015. - С.9.
 • Піщухіна О.А. Analytical support of requirements development for intelligent e-learning systems. - Радіоелектроніка, інформатика, управління.- Запоріжжя: ЗНТУ. - 2013. - №.2 (29). - C.136-139.
 • Пищухина О.А. Analytical support of requirements development for intelligent e-learning systems. – Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя:ЗНТУ. – 2013. – №.2(29). – C.136-139.
 • Кулік А.С., Піщухіна О.О., Клочок А.Ю. Моделі та алгоритми пошуку помилок при розв’язанні задач з використанням комп’ютерних засобів навчання. – Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – №.1. – С.59-63.

Преподает дисциплины: