Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Бєлова Наталія Віталіївна

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

  • 1986 р. - закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури.
  • 1997 р. - кандидат технічних наук. Дисертація захищена 23 січня 1992 року в Харківській державній академії міського господарства.
  • 1997 р. - асистент.
  • 2000 р. - старший викладач.
  • З 2003 р. - доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає обчислювальну техніку та програмування, інформатику.

Наукова робота

Коло наукових інтересів представляють сучасні аспекти розвитку інформаційних систем і розподілених баз даних.

Публікації та патенти

  • Опубліковано 20 наукових робіт, серед них 6 доповідей на міжнародних конференціях. Серед них:
  • Н. В. Бєлова, С. Ф. Коряк, В. Г. Лобода. Основи побудови орієнтованих ЕОМ і систем. - Навчальний посібник. - Харків, компанія «СМІТ», 2007 р, 148 с.
  • Бєлова Н. В., Петросов Д. О., Цуканов В. Ю., Чалий І. В. Виконання генетичних алгоритмів на базі мереж Петрі при проектуванні перебудовується процесорного модуля, -2007 р
  • Косіло М.С., Єльчанінов Д.Б., Бєлова Н.В. Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами. – Системи обробки інформації. – Харків: ХНУРЕ. – 2013. – Вип 6 (113) . – С.35-40.
  • Косіло М.С., Єльчанінов Д.Б., Бєлова Н.В. Інтервальний аналіз механічних структур на основі генетичних алгоритмів. – Системи обробки інформації. – Харків: ХНУРЕ. – 2013. – Вип 10 (135) . – С.136-139.

Преподает дисциплины: