Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Бритік Володимир Іванович

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • Закінчив аспірантуру у Всесоюзному науково-дослідному інституті електромашинобудування (Ленінград) і захистив дисертацію у Всесоюзному науково-дослідному інституті телебачення (Ленінград) за фахом - системи спеціального призначення обробки інформації та управління.
 • 1986 р. - старший науковий співробітник,
 • 1986 р. - асистент,
 • 1988 р. - старший викладач,
 • З 1993 р. - доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: математична логіка і теорія алгоритмів, алгоритмічні мови та програмування (АКІТ, РЕА), основи математичного моделювання, теорія систем і математичне моделювання, теорія інформації та кодування. За підготовленим курсам випущено 20 методичних вказівок. Випущено один навчальний посібник для вузів - «Програмування на об'єктно-орієнтованої мови С ++».

Наукова робота

Напрямок наукових досліджень: обробка і розпізнавання образів. Був виконавцем декількох державних науково-дослідних тем, в одній з яких - тема «Ознака», присвячена проблемі видобутку корисних копалин з дна океану, були використані алгоритми розпізнавання конкрецій. Керівник теми «Ознака» був відзначений Державною премією СРСР.

Інші відомості

Народився 5 вересня 1951 року. Хобі: науково-фантастична література.

Публікації та патенти

 • Має 4 авторські свідоцтва на винаходи (а / с СРСР N696564 від 13.7.79 р, а / с СРСР N1332344 від 22.4.87 р, а / с СРСР - N1316003 від 8.2.87 р, а / с СРСР - N1425737 від 22.5.88 р) і більше 30 друкованих праць, серед яких:
 • Мегель Ю.Є., Бритик В.І., Байдікова Е.А. Распознаавніе і ідентифікація зображень на основі аналізу текстурних ознак при оцінці якості біооб'єктів. / / Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 33. НАН України. Інститут проблем моделювання в енергетіці. Київ 2005, стр.95-99.
 • Борзенков Б.І., Бритик В.І., Алієва Т.С., Байдікова Е.А. Проблеми нафтогазової промісловості. Збірник наукових праць. Випуск 1. Київ 2005, стр.74-78.
 • Бритик В.І., Слинько А.А., Рибалко А.І. Система апаратного моделювання цифрових схем для побудови перевіряючих тестів еволюціонними методами. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2/6 (26), 2007, стр.52-55.
 • Бритик В.І., Байдікова Е.А. Алгоритм навчання ідентифікації багатовимірних об'єктів. Біоніка інтелекту, 2 (65), 2006, стр.49-53.
 • Бондаренко М.Ф., Бритик В.І., Свинопас Н.К. Алгорітмічні мови та програмування. Частина 1. Основи програмування мовою С ++. Харків, 2005, 220стoр.
 • Бондаренко М.Ф., Бритік В.І., Свинар М.К. Алгоритмічні мови та програмування. Частина 2. Об’єктно – орієнтоване програмування., Харків, 2006, 223стор.
 • Бритик В.І., Байдікова Е.А. Алгоритм автоматичного навчання розпізнавання, заснований на оцінці близькості безлічі об'єктів з розмитими межами. // Штучний інтелект. ІПШП МОН і НАН України «Наука і освіта». 1, 2007, стр.226-232.
 • Бритик В.І., Єгорова Е.А. Виділення інформативних ознак в задачах розпізнавання образів. Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. - 2008. - № 1. -стр.94-101.
 • Бритик В.І., Кобзєв І.Г., Бабенко Ф.Ю. Використання фільтрів BRVAL в задачі розпізнавання відбитків пальців. Головне управління внутрішніх войск МВС України. Академія внутрішніх войск МВС України. Збірник тез доповідей науково-практичної конференции. «ЗАСТОСУВАННЯ інформаційних технологій у підготовці та ДІЯЛЬНОСТІ сил охорони правопорядку» - Харків. 2009 стор.55-56.
 • Борзенков Б.І., Бритик В.І., Струков Є.В. Спосіб кодування інформації з високою криптостійкості. Головне управління внутрішніх войск МВС України. Академія внутрішніх войск МВС України. Збірник тез доповідей науково-практичної конференции. «ЗАСТОСУВАННЯ інформаційних технологій у підготовці та ДІЯЛЬНОСТІ сил охорони правопорядку» - Харків. 2011, с.92-93.
 • Свідоцтво № 57277, комп’ютерна програма «Інформаційна система по відображенню багатовимірних даних» Бритік В.І., Жиліна О. Ю., Путятін Є.П., дата реєстрації – 20.11.2014 р.
 • Свідоцтво №64355, комп’ютерна програма «Інформаційна система по відображенню даних у п’ятивимірному просторі» Путятін Є.П., Бритік В.І., Кобзев В.Г., Семенець В.В., дата реєстрації – 10.12.2013 р.
 • Борзенков Б.И., Бритик В.И., Струков Е.В. Способ кодирования информации с высокой криптостойкостью // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» – Харків. – 2011. – С. 92-93.

Преподает дисциплины: