Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Гороховатський Володимир Олексійович

Профессор

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • 1978 р. - інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - прикладна математика. Інженер, молодший, старший науковий співробітник, асистент кафедри застосування ЕОМ (інформатики) ХІРЕ.
 • 1984 р. - кандидат технічних наук, спеціальність - технічна кібернетика і теорія інформації; тема дисертації - «Розробка та дослідження алгоритмів нормалізації при розпізнаванні». 1984 р. - старший викладач, 1986 р. - доцент кафедри застосування ЕОМ (інформатики) ХІРЕ.
 • 2010 р. - доктор технічних наук, спеціальність - системи та засоби штучного інтелекту; тема дисертації - «Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах просторових перешкод». З 2010 р. - професор кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: інформатика, програмування та алгоритмічні мови, основи комп'ютерної графіки, аналіз даних, спецкурс магістрів.

Наукова робота

Був відповідальним виконавцем наукових тем з обробки зображень, виконуваних за постановами уряду СРСР. Проходив наукове стажування в Німеччині в 1988-1989 рр.

Інші відомості

Народився в 1956 р. Захоплення - спорт, література.

Публікації та патенти

 • Опублікована монографія, навчальний посібник і 78 наукових робіт, є 5 авторських свідоцтва на винаходи (СРСР). Серед них:
 • Гороховатський В.О. Розпізнавання зображень в умовах неповної інформації. - Харків: ХНУРЕ, 2003. - 112с.
 • Путятін Є.П. Методи та алгоритми комп'ютерного зору: навч. посіб. / Є.П. Путятін, В.О. Гороховатській, О.О. Матат. - Х .: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. - 236 с.
 • Гороховатський В.О. Структурно-ієрархічні методи розпізнавання зображень при впливі просторових перешкод / ​​В.О. Гороховатський // Біоніка інтелекту.-2010. - №3 (74). - C.58-61.
 • Гороховатський В.О. Застосування кластеризації до елементів структурного опису в завданні класифікації зображень / В.О. Гороховатський // Системи управління, навігації та зв'язку: зб. наук. пр.- К .: ЦНДІ навігації і управління. - 2011. - Вип. 1 (17). - С. 64-67.
 • Гороховатський В.О. Структурне розпізнавання зображень на основі моделей голосування ознак характерних точок / В.О. Гороховатський, Є.П. Путятін // Реєстрація, зберігання і обробка даніх.-2008.-Т.10. - №4.- С.75-85.
 • Gorokhovatsky V.A. Image Likelihood Measures of the Basis of the Set of Conformities / V.A. Gorokhovatsky, Ye. P. Putyatin // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009.– 68 (9). – P. 763–778.
 • Projective methods of image recognition / Y. Putyatin, V. Gorohovatsky, A. Gorohovatsky, E. Peredriy // Intelligent Technologies and Application; K. Markov et al. (Eds.). – Sofia: FOI ITHEA. – Information Science and Computing.– 2008.– № 5. – P. 37–43.
 • Gorokhovatskyi, V. and Tvoroshenko, I., (2020) Image Classification Based on the Kohonen Network and the Data Space Modification, In CEUR Workshop Proceedings: Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), 2608, pp. 1013-1026.
 • Gorokhovatskyi, V., Gadetska, S., & Stiahlyk, N. (2020). Image structural classification technologies based on statistical analysis of descriptions in the form of bit descriptor set.
 • Берестовский А. Е. Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов / А. Е. Берестовский, А. Н. Власенко, В. А. Гороховатский // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. –17(1). – С. 108-120.
 • Gorokhovatsky V. A. Application of Granulation of Feature Descriptions in Structural Image Recognition / V. A. Gorokhovatsky, O. A. Kobylin, Y. A. Kulikov //Telecommunications and Radio Engineering. – 2015. –74(6). – P. 503-514/
 • Gorokhovatsky V. A. Self-Learning methods in the space of image structural sign criterions / V. A. Gorokhovatsky, A. Y. Berestovsky, Y. P. Putyatin // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015. –74(18). – P. 1671-1683/
 • Gorokhovatsky V. A. Intellectual data processing and self-organization of structural features at recognition of visual objects / V. A. Gorokhovatsky, A. V. Gorokhovatsky, A. Y. Berestovsky // Telecommunications and Radio Engineering. – 2016. –75(2). – 155-168.
 • Гороховатский В. А. Формализм мультимножеств в задачах структурного распознавания и поиска в базах видеоданных / В. А. Гороховатский, Ю. А. Куликов // Штучний інтелект. – 2012. – 1. – C. 76-85.
 • Гороховатский В.А. Структурный анализ и интеллектуальная обработка данных в компьютерном зрении (монография) / В.А. Гороховатский. – Х.: Компания СМИТ, 2014. – 316с.
 • Yu.A. Kulikov , V.A. Gorokhovatsky, O.A. Kobylin Application of Granulation of Feature Descriptions in Structural Image Recognition // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015, Vol. 74, No 6. – P. 503–514.
 • V.A. Gorokhovatsky, O.A. Kobylin, Application of Granulation of Feature Descriptions in Structural Image Recognition // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015, Vol. 74, No 6. – P. 503–514.

Преподает дисциплины:

Автор диссертации:

 • Гороховатський В.О. «Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах просторових завад»