Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Кобилін Олег Анатолійович

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • 1995 р. - інженер-системотехнік, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, факультет обчислювальної техніки, спеціальність - комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі.
 • З 2001 р. - викладач, доцент. У 2007 р. закінчив аспірантуру.
 • 2007 р. - кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; дисертація на тему - «Методи і моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору». Науковий керівник - д.т.н. проф. Є.П. Путятін

Навчальна робота

Викладає дисципліни: принципи побудови WEB-серверів, технологія програмування, корпоративні та глобальні мережі, комп'ютерні мережі, адміністрування комп'ютерних мереж, VBA, безпеку комп'ютерних мереж.

Наукова робота

Наукові інтереси - обробка та розпізнавання зображень, спектральний аналіз зображень, аналіз мереж.

Громадська та міжнародна діяльність

1

Нагороди та премії

1

Інші відомості

Народився в 1973 р.

Публікації та патенти

 • Кобилін О.А., Вовк М.А., Саранча С.М. Формальний апарат побудови паралельних алгоритмів розпізнавання об'єктів розподілених баз даних // Проблеми біоніки. - 2000. - №53. - С. 36-38.
 • Кобилін О.А., Ліпанов А.В. Комп'ютерна модель телевізійної системи, що стежить // Зб. наук. тр. за матеріалами 5-го Міжн. молодіжного форуму "Радіоелектроніка і молодь в CCI столітті". Ч.1. - Харків: ХТУРЕ. - 2001. -С. 231-232.
 • Кобилін О.А., Кобилін А.М. Комплекс навчальних програм для вивчення концепції та програмування при використанні СОМ технології // Зб. наук. тр. за матеріалами 5-й Міжн. конф. УАДО «Освіта і віртуальність - 2001». - Харків-Ялта: ХНУРЕ. - 2001. - С.269-275.
 • Кобилін О.А., Путятін Є.П. Використання DirectX 8.0 в комплексі для обробки зображень // Тези доповідей Міжн. наук. конф. «Теорія і техніка передачі, прийому і обробки інформації» .- Харків-Туапсе. - 2003. - С. 407-408.
 • Кобилін О.А., Путятін Є.П. Використання вейвлет-перетворення для опису контуру зображення // Системи ОБРОБКИ информации. Харків: ХВУ. - 2004. - №1. - С. 51-54.
 • Кобилін О.А. Безперервне вейвлет-перетворення для виділення контуру зображення // Проблеми біоніки. - 2004. - №60. - С. 58-62.
 • Кобилін О.А. Використання вейвлет-перетворення для виділення контурів // Зб. наук. тр. за матеріалами 8-го Міжн. молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». Ч.2. - Харків: ХНУРЕ. - 2004. - С.56.
 • Кобилін О.А. Про можливість використання вейвлет-перетворення в методах нормалізації складних перетворень // Зб. наук. тр. за матеріалами 10-ї Міжн. конф. «Теорія і техніка передачі, прийому і обробки інформації». Харків-Туапсе: ХНУРЕ. -2004. - С.96 - 97.
 • Кобилін О.А. Використання вейвлет-перетворення з метою визначення груп перетворень для нормалізації зображень // Біоніка інтелекту. - 2005. - №63. - С. 35 - 39.
 • Кобилін О.А. Розробка адаптивних критеріїв для визначення груп нормалізації з використанням вейвлет-перетворення // Тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальніх систем». - Дніпропетровськ. - 2005. - С. 80.
 • Кобилін О.А. Визначення оптимального рівня вейвлет розкладу зображення для нормалізації // Біоніка інтелекту. - 2008. № 2 (69). - С. 51-55.
 • Кобилін О.А., Дубницький В.Ю, Кобилін А.М. Система дистанційного оцінювання інтервальної надійності програмного забезпечення, призначеного для виконання фінансових розрахунків // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2008. - Випуск 6. - С. 186-192.
 • Кобилін О.А., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М. Дистанційне визначення параметрів функції Кобба-Дугласа в багатоверсійності режимі з використанням спеціалізованого інтервального калькулятора // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2009. - Випуск 6. - С. 129 - 134.
 • Кобилін О.А., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М. Зворотній польський запис алгоритму як засіб підвищення надійності програмного забезпечення бізнес-критичних систем // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2010. - Випуск 5. - С. 151-157.
 • Кобилін О.А., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М. Інтервальне оцінювання параметрів для визначення надійності програмного забезпечення // Біоніка інтелекту. - 2010 року. - № 1 (72). - С. 43-49.
 • Кобилін О.А., Любченко В.А. Використання рівнів вейвлет перетворення для виділення контуру зображення // Біоніка інтелекту. - 2010. - № 1 (72). - С. 89-94.
 • Lyashenko V., Kobylin O., Selevko O. (2020) Wavelet Analysis and Contrast Modification in the Study of Cell Structures Images // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 9(4). – 4701-4706.
 • Lyashenko V. Contrast Modification as a Tool to Study the Structure of Blood Components. Journal of Environmental Science / V. Lyashenko , R. Matarneh, O. Kobylin // Computer Science and Engineering & Technology. – 2016. – 5(3). – Р. 150-160.
 • Lyashenko V. V., abd allah Babker A. M. A., Kobylin O. A. Using the methodology of wavelet analysis for processing images of cytology preparations / V. V. Lyashenko, A. M. A. A. A. Babker, O. A. Kobylin // National Journal of Medical Research. – 2016. –6(1). – Р. 98-102.
 • Ляшенко В. Основные этапы обработки изображений цитологических препаратов с использованием идеологии вейвлетов / В. Ляшенко, О. Кобылин, С. Томич // Бионика интеллекта. – 2016. – 2(87). – С. 94-100.
 • Lyubchenko V. A., Lyashenko V., Mohammad A. A., Kobylin O., Аlveera Кh. Image Processing a New Era in the Study of Natural Polymer Composites // Индия, Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary 3(3):288-300 · March 2016.
 • Lyubchenko V. A., Matarneh R., Kobylin O., Lyashenko V. Digital Image Processing Techniques for Detection and Diagnosis of Fish Diseases // Индия, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 6, Issue 7, July 2016, С. 79-83.
 • Lyashenko V., Matarneh R., Kobylin O., Putyatin Y. P. Contour detection and allocation for cytological images using Wavelet analysis methodology //International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. – 2016. – Т. 4. – №. 1. – С. 85-94.
 • Yevgeniy Bodyanskiy, Zdzisław Szymański, Oleg Kobylin, Olena Vynokurova, Ilya Kobylin Adaptive robust models for identification of nonstationary systems in data stream mining tasks //Data Stream Mining & Processing (DSMP), IEEE First International Conference on. – IEEE, 2016. – С. 263-268.
 • Yu.A. Kulikov , V.A. Gorokhovatsky, O.A. Kobylin Application of Granulation of Feature Descriptions in Structural Image Recognition // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015, Vol. 74, No 6. – P. 503–514.
 • V.A. Gorokhovatsky, O.A. Kobylin, Application of Granulation of Feature Descriptions in Structural Image Recognition // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015, Vol. 74, No 6. – P. 503–514.

Преподает дисциплины:

Автор диссертации:

 • Кобилін О.А.  «Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору»