Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Любченко Валентин Анатолійович

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • 1999 р. - інженер-математик, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), факультет прикладної математики та менеджменту, спеціальність - інформатика, диплом з відзнакою.
 • 2003 р. - закінчив аспірантуру. Науковий керівник - д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
 • З 2003 р. - асистент, старший викладач кафедри інформатики ХНУРЕ.
 • 2004 р. - кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність - математичне моделювання та обчислювальні методи; дисертація на тему - «Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень». Науковий керівник - д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
 • З 2005 р. - доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладав дисципліни: інтелектуальний інструментарій інженера-математика (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080201 - інформатика), дослідження операцій (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080201 - інформатика), програмування (для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6 040302 - інформатика, 6 040301 - прикладна математика, 6 040 303 - системний аналіз),алгоритмічні мови та програмування (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 160101 - інформаційна безпека), об'єктно-орієнтоване програмування (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6 040302 - інформатика; по цій дисципліні також були підготовлені тести), нейромережеві методи обробки зорової інформації (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 8.0802201 - інформатика), технології програмування (для студентів денної форми навчання по напрямках ю підготовки 160101 - БІКС).

Наукова робота

Наукові інтереси - обробка та розпізнавання зображень.

Інші відомості

Захоплення: настільний теніс, гітара.

Публікації та патенти

 • Путятін Є.П., Яковлєва Е.В., Любченко В.А. Дослідження інваріантних прямих і їх застосування в алгоритмах нормалізації зображень / / АСУ та прилади автоматики. 1999. - Вип.109. - 95.- С. 84 -
 • Путятін Є.П., Яковлєва Е.В., Любченко В.А. Розкладання матриці центроаффінного перетворення для нормалізації зображень / / радіоелектроніка та інформатика. 1999.- № 4 (05) .- 94.- С. 91 -
 • Любченко В.А., Путятін Є.П. Математичні моделі нормалізації перспективи / / Проблеми Біоніка - 2000. - № 53. - С. 22-27.
 • Гарячевская И.В., Любченко А., Путятин Е.П. Проблема построения базы данных для системы поиска и распознавания изображений / / радиоэлектроника и информатика. - 2002. - № 1 (18). - С.40-42.
 • Любченко В.А., Путятін Є.П. Математичні моделі зорового сприйняття і нормалізації зображень / / Проблеми Біоніка. - 2002. - № 56. - С. 44 - 48.
 • Любченко В.А., Путятін Є.П. Математичні моделі розкладання проектних перетворень в задачах нормалізації / / радіоелектроніка та інформатика. - 2002. - № 2 (19). - С. 57-59.
 • Любченко В.А., Путятін Є.П. Нормалізація проективної групи / / АСУ та прилади автоматики. - 2002. - Вип. 120. - С. 112 - 117.
 • Любченко В.А., Путятін Є.П. Яковлева Е.В. Метод одновимірних нормалізації геометричних перетворень в задачах розпізнавання зображень / / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». Харків: НТУ «ХПІ». -2005. № 19.- С. 105 - 110.-
 • Передрій Е.О., Люченко В.А. Знаходження і нормалізація об'єктів на зображеннях, перекручених проектними перетвореннями на прикладі номерного знака / / Біоніка інтелекту. 2007. № 1 (66). С.153-156
 • Любченко В.А., Яковлєва Е.В., Передрій Е.О. Нормалізація перспективних перетворень проективно перекручених зображень / / Вісник НТУ «ХПІ». Системний аналіз, управління та інформаційні технології: зб. науч. тр. - Х: НТУ «ХПІ». - 2008. - № 26. - С.174-184;
 • Любченко В.А., Кобилін О.А. Нормалізація проектних перетворень
 • .Lyubchenko V. A., Lyashenko V., Mohammad A. A., Аlveera Кh., Kobylin O. The Methodology of Image Processing in the Study of the Properties of Fiber as a Reinforcing Agent in Polymer Compositions // Индия, International Journal of Advanced Research in Computer Science 7(1):15-18 · February 2016
 • Lyubchenko V. A., Matarneh R., Kobylin O., Lyashenko V. Digital Image Processing Techniques for Detection and Diagnosis of Fish Diseases // Индия, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 6, Issue 7, July 2016, С. 79-83.

Преподает дисциплины: