Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Руденко Діана Олександрівна

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • 1991 р. - закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - системи автоматизованого проектування.
 • 1996 р. - кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ); тема дисертації - «Синтез алгоритмів адаптивного управління квазістаціонарними стохастическими процесами.
 • 1998 р. - асистент кафедри застосування ЕОМ, 2000 р. - старший викладач кафедри інформатики ХТУРЕ, з 2001 р. - доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.
 • З 2009 р.- заступник декана факультету ПММ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: програмування (КП), сучасні інформаційні технології, чисельні методи, управління персоналом. Підготувала методичні вказівки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни програмування. Автори: Руденко Д.О., Долженкова Т.Г, 2004. Методичні вказівки по курсовому проектування з дисципліни програмування. Автори: Руденко Д.О., Долженкова Т.Г., 2004. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни програмування, для студентів напряму КІ. Електронний варіант. Автори: Руденко Д.О., Любченко В.А. Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з дисципліни дослідження операцій, для студентів денної форми навчання спеціальності 8.080201 - інформатика. Автори: В.А. Любченко, Е.В. Яковлєва, Д.О. Руденко, 2007. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни - дослідження операцій, для студентів денної форми навчання спеціальності 8.080201

Наукова робота

З 1997 р. по 2001 р. працювала за сумісництвом в науково-дослідному секторі на посаді старшого наукового співробітника. З 2001 р. - старший науковий співробітник. Є одним з виконавців держбюджетної теми №246 «Моделі і методи грануляції і інтерпретації багатовимірних даних» №ДР0110U002636, яка виконується на замовлення МОН України з 2009 р. Протягом 2006 - 2012 рр. брала участь в 15 наукових конференціях.

Інші відомості

Народилася 5 лютого 1969 р.

Публікації та патенти

 • Має 56 публікацій, з них 49 наукових та 7 навчально-методичного характеру. Має 13 наукових праць у фахових виданнях.
 • Руденко Д.О., Певнев В.Я., Танянський С.С. Семантика невизначених значень в моделях безпеки баз даних // Системи обробки информации.-2000. - Випуск 3 (9) .- С.41- 46 (Професійне видання).
 • Руденко Д.О., Танянський С.С., Кожухів В.В. Оцінка обчислювальної складності операцій реляційної алгебри в системах управління базами даних // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика и моделювання. - 2003. - № 19.- С. 161-166 (Професійне видання).
 • Руденко Д.О., Танянский С.С., Тулупов В.В. Децентрализованное управление потоками транзакций //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2004. - № 34.- С. 179-184 (Профессиональное издание).
 • Руденко Д.О., Танянський С.С., Кожухів В.В. Модифікація обмежень на ведення даних для забезпечення цілісності великомасштабних інформаційних систем // Вісник національного технічного університету «ХПІ». - 2006. - № 23.- С. 137-144 (Професійне видання).
 • Руденко Д.О., Кожухів В.В. Модель і засоби підтримки даних в задачах інтеграції неоднорідних інформаційних систем // Системи ОБРОБКИ информации. -2007.- Вип.4 (62). - С. 110 - 113 (Професійне видання).
 • Доцентом видала 34 публікації.
 • Танянський С.С., Руденко Д.О. Комп ‘ютерні мережі. – Харків: СПДФО Мосякін В.М., 2013. – 264 с.
 • Руденко Д.О. Управління інтегрованою системою на основі моделі поведінки автоматів // Информационные системы и технологии: материалы 3-й Международной научно - технической конференции, Харьков: тезисы докладов/- Х., 2014. - 253с - с.77.
 • Боротьба з кіберзлочинністю - пріоритетний напрям роботи правоохоронних органів країни / Руденко Д.О., Кобзев І.В // м.Харків, Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., м. Харків, 12 листопада 2014
 • Организация динамических запросов в системах совместной обработки распределенных даннях / Руденко Д.А., Филатов В.А.// Тезисы докладов первой международной научно - технической конференции "Проблемы информатизации", 19-20 декабря 2013 г., Черкассы - Киев - Тольятти

Преподает дисциплины:

Автор пособий:

 • Комп ‘ютерні мережі. – Харків: СПДФО Мосякін В.М., 2013. – 264 с.