Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Машталір Сергій Володимирович

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • 2001 р. - магістр інформатики, Харківський національний університет радіоелектроніки; магістерська робота на тему - «Нормалізація зображень на базі операцій алгебри Мінковського», диплом з відзнакою. Науковий керівник - д.т.н., проф. Є.П. Путятін. 2001 р. - аспірант, 2004 р. - асистент кафедри інформатики ХНУРЕ.
 • 2005 р. - кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; дисертація на тему - «Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень». Науковий керівник - д.т.н., проф. Є.П. Путятін. 2006 р. - старший викладач, з 2007 р. - доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: обчислювальна техніка та програмування (РТ), теорія масового обслуговування, стиснення данних, дискретна математика, ТЕХНОЛОГІЇ .NET.

Наукова робота

2002 р. - молодший науковий співробітник, 2005 р. - науковий співробітник кафедри інформатики. Займається питаннями обробки та інтерпретації зображень. При цьому основним розв'язуваним завданням є обробка зображень в умовах заважаючих дій, і які моделюються за допомогою групи афінних перетворень. У процесі вирішення поставленого завдання зацікавився питаннями, пов'язаними з поданням зображень, зокрема, питаннями квантування і розбиття на перетин. Займається методами стиснення візуальної інформації і обробкою мультимедіа даних, зокрема, аналізом і обробкою відеоданих.

Інші відомості

Народився 20 березня 1979 р. Захоплення - шахи.

Публікації та патенти

 • С.В. Машталір, К.С. Щербінін. Області достатності і необхідності при вирішенні задач альтернативного пошуку / Прикладна радіоелектроніка. - 2010. - Том 9. - №4. С.580-583.
 • С.В. Машталір, С.В. Постульга, К.С. Щербінін. Пошук зміни сцен в відеоданих на основі аналізу результатів сегментації, «Біоніка інтелекту», - ХНУРЕ, 2010. - № 1 (72). - С. 65-69.
 • Ye. Bodyansky, P. Grimm, S.Mashtalir, V. Vinarsky. Fast Training of Neural Networks for Image Compression, Advances in Data Mining. Application and Theoretical Aspects /PetraPerner (eds.) 10th Industrial Conference, ICDM 2010,Berlin,Germany, July 12-14, 2010. – Springer-Verlag BerlinHeidelberg. – 2010. – P. 165-173.
 • А.Г. Каграманян, С.В. Машталір, Д.В. Шляхов. Властивості діфункціональності в мультіалгебраіческіх системах, Міжнародна школа-семінар «Теорія Прийняття РІШЕНЬ». - Ужгород, 2010. - С. 109-110.
 • С.В. Машталір, С.В. Постульга, К.С. Щербінін. Методи контекстного стиску візуальної інформації, Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. (ISDMCI'2009), - Херсон: ХНТУ, 2009. - Том 2. - С.377-379.
 • S. Mashtalir, E. Putyatin Image normalization under projective transforms, Graphic, vision and mathematics (Gravisma 2009),ChechRepublic,Plzen. – 2009.
 • P. Grimm, Ie. Kinoshenko,S. Mashtalir, V. Shlyahov Metrical properties of nested partitions for image retrieval, Proc. 54. Internationals Wissenschaftliches Kolloquium Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technology for the Future. – Ilmenau: ‑ 2009. – 4 p.
 • P. Grimm, Ie. Kinoshenko,S. Mashtalir, V. Shlyahov Metrical properties of nested partitions, Information technology and electrical engineering – Devices and systems. – Ilmenau: ‑ 2009. p. 57-58.
 • А.Г. Ведмідь, С.В. Машталір, Е.С. Сакало. Матричний алгоритм самонавчання карти Кохонена в задачах обробки зображень, «Системи управління, навігації та зв'язку». - Вип. 1 (9). - 2009. - К .: ЦНДІНУ. - С. 188-192.
 • В.Я. Він
 • Mashtalir, S., & Mashtalir, V. (2020). Spatio-Temporal Video Segmentation. In Advances in Spatio-Temporal Segmentation of Visual Data (pp. 161-210). Springer, Cham.
 • Гороховатский В.А. Структурный анализ и интеллектуальная обработка данных в компьютерном зрении (монография) / В.А. Гороховатский. – Х.: Компания СМИТ, 2014. – 316с.
 • Машталір С. В. Сакало Є. С. Методи та алгоритми стиснення мультимедійних даних. – Х.: ХНУРЕ, 2014. – 212 с.
 • Mashtalir, S. Key frame extraction from video: framework and advances / S. Mashtalir, O. Mikhnova // International Journal of Computer Vision and Image Processing. – 2014. –4(2). – P. 68-79.
 • Mashtalir, S. Stabilization of key frame descriptions with higher order Voronoi diagram / S. Mashtalir, O. Mikhnova // Бионика интеллекта. – 2013. – №1 (80). – P. 68-72.
 • Kinoshenko, D. Temporal video segmentation via spatial image segmentation / D. Kinoshenko, S. Mashtalir, V. Shlyakhov// International Journal «Information Technologies & Knowledge». – 2013. – Vol.7. – No 3. – P. 212-219.
 • Mashtalir S. Detecting Significant Changes in Image Sequences (chapter in Multimedia Forensics and Security). – Springer International Publishing,2017. – Р. 161-191.
 • Машталір С. В. Сакало Є. С. Методи та алгоритми стиснення мультимедійних даних. – Х.: ХНУРЕ, 2014. – 212 с.
 • Аналіз та обробка даних засобами обчислювального інтелекту: монографія / Є.В. Бодянський, Д.Д. Пелешко, О.А. Винокурова, С.В. Машталір, Ю.С. Іванов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 236 с. (монографія)
 • Богучарский С. И., Машталир С.В. Кластеризация коллекций изображений в больших базах данных на основе рекуррентной оптимизации // Бионика интеллекта. – 2014. – №1(82). - С.43-46.

Преподает дисциплины:

Автор пособий:

 • Методи та алгоритми стиснення мультимедійних даних. – Х.: ХНУРЕ, 2014. – 212 с.