Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Яковлева Олена Володимирівна

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

 • 1996 р. - інженер-математик, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), факультет прикладної математики та менеджменту, спеціальність - інформатика, диплом з відзнакою.
 • 2003 р. - закінчила аспірантуру. Науковий керівник - д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
 • З 2003 р. - асистент, старший викладач.
 • 2004 р. - кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; тема дисертації - «Методи одновимірних нормалізації афінних перетворень в задачах розпізнавання зображень». Науковий керівник - д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
 • З 2005 р. - доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: бази даних і знань, бази даних та інформаційні системи (ПМ), організація баз даних і знань (САУ), управління проектами, інформаційні системи бухгалтерського обліку. Теми дипломних робіт пов'язані з обробкою зображень.

Наукова робота

Наукові інтереси - обробка зображень і розпізнавання образів; бази даних та інформаційні системи.

Інші відомості

Захоплення - цифрова фотографія, дизайн інтер'єрів.

Публікації та патенти

 • Список публікацій налічує понад 23 робіт, серед них:
 • Чередніченко О.Ю., Янголенко О.В., Запорожець Т.М., Яковлева О.В. Аналіз вимог до системи автоматизованого тестування знань // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові решение в сучасних технологіях. - Харків: НТУ «ХПІ». - 2011. - №53. - с. 96-101.
 • Яковлєва О.В., Є.П. Нестерова. Порівняльний аналіз методів характеристик Лавс і матриць збігів в заду-чах сегментації текстурних зображень. Прикладна радіоелектроніка: наук.-техн. журнал. - Харків: ХНУРЕ. - 2009 Том 8, №2. - С.181 - 187.
 • Яковлєва О.В., Панченко І.А. Застосування енергетичних характеристик Лавса для сегментації зображень // Біоніка інтелекту. Харків: Вид-во ХНУРЕ. - 2007.- №2 (67). - С.94-98.
 • Яковлєва О.В., Кускова І.В. Дослідження результатів сегментації зображень методом матриць збігів // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». Харків: НТУ «ХПІ». - 2006.-№ 39. - С.164-171.
 • Путятін Є.П., Яковлєва О.В., Любченко В.А. Метод одновимірних нормалізації геометричних перетворень в задачах розпізнавання зображень // Вісник НТУ «ХПІ» .Збірнік наукових праць. Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». Харків: НТУ «ХПІ». - 2005. - №19. - С. 105 - 110.
 • Путятін Є.П., Яковлєва О.В., Любченко В.А. Проблема розпізнавання зображень шляхом нормалізації // Збірник наукових праць 2-го Міжнародного радіо
 • Яковлева О.В. Применение метода энергетических характеристик Лавса для разработки мобильного приложения и веб-сервиса "Designer's guide" / Яковлева О.В., Осадчиєва С.В. // 20-й Ювілейний Міжнародний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті" Зб. матеріалів форуму. Т.7 - Харків:ХНУРЕ.2016, С. 23-24.

Преподает дисциплины: