Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Машталір Володимир Петрович

Профессор

Доктор технічних наук, професор кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

 • 1979 р. - інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - прикладна математика. Тема дипломної роботи: «Паралельна обробка зображень при проектних перетвореннях».
 • 1988 р. - старший науковий співробітник за спеціальністю управління в технічних системах.
 • 1984 р. - кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - управління в технічних системах. Тема дисертації: «Розпізнавання тривимірних об'єктів на основі нормалізації їх зображень».
 • 2002 р. - доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту. Тема дисертації: «Точечно-множинні методи обробки і розпізнавання зображень», 2004 р. - доцент кафедри інформатики, 2005 р. - професор кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: операційні системи, програмування, дослідження операцій, цифрові методи синтезу та аналізу візуальної інформації.

Наукова робота

Наукові інтереси: обробка і розпізнавання зображень. Наукові та технічні досягнення: точково-множинні методи прелімінарним обробки еталонних множин для забезпечення мінімальної комбінаторної складності компаративного розпізнавання, методи метричного пошуку в неструктурованих колекціях даних, моделі і методи грануляції на основі кластеризації і мультіалгебраіческіх систем, метричний аналіз фактор-множин.

Громадська та міжнародна діяльність

Член експертної ради з комп'ютерних наук і технологій Державної акредитаційної комісії України, член секції інформатика і кібернетика наукової ради МОНМС України, голова спеціалізованої ради Д 64.052.08, член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01. Член ряду редколегій журналів і збірників наукових праць, організаційних і програмних комітетів міжнародних конференцій.

Нагороди та премії

 • Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2006.
 • Почесна грамота МОН України, 2008.
 • Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки (в номінації інформатика і комп'ютерні науки), 2010.
 • Дипломант XIII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - Кращі імена» в номінації «Декан факультету», 2011 рік.

Інші відомості

Народився 24 травня 1957 року.

Публікації та патенти

 • 120 публікацій (5 монографій, 3 винаходи). Серед них (за останні 5 років):
 • Chupikov A., Kinoshenko D., Mashtalir V., Shcherbinin K. Image retrieval with segmentation-based query // Adaptive multimedia retrieval / S. Marchand-Maillet et al. (Eds.). – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. – Lecture Notes in Computer Science. – Vol. 4398. – 2007. – Р. 208-222.
 • Bobrowski L., Mashtalir V., Topczewska M. Pattern discovery through separable data projections // Computer Recognition Systems 2 / M. Kurzynski et al. (Eds.). – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. – Advances in Soft Computing. – Vol. 45. – 2007. – Р. 348-355.
 • Kagramanyan A., Mashtalir V., Shlyakhov V. Multialgebraic systems in information granulation // International Journal “Information Theories and Applications” – 2008. – Vol. 15., No 1. – P. 55-63.
 • Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Distance matrix approach to content image retrieval // Intelligent Technologies and Application / K. Markov et al. (Eds.). – Sofia: FOI ITHEA. – Information Science and Computing. – No 5. – 2008. – P. 29-36.
 • Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Block-diagonal forms of distance matrices for partition based image retrieval // Pattern Recognition, Recent Advances / A. Herout (ed). 2010 – Vucovar: In-Teh. – P. 205-234. (Book chapter)
 • Kinoshenko D., Mashtalir V., Shlyakhov V., Yegorova E. Nested Partitions Properties for Spatial Content Image Retrieval // International Journal of Digital Library Systems. – Vol. 1, No 3. – 2010. – P.58-89.
 • Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Shlyakhov V. Metrical Properties of Nested Partitions for Image Retrieval // Machine Learning Techniques for Adaptive Multimedia Retrieval: Technologies Applications and Perspectives / Chia-Hung Wei; Yue Li (Eds.) –2011. – IGI Global. – P. 18-49. (Book chapter)
 • Mashtalir V., Shcherbinin K., Shlyakhov V., Yegorova E. Regions of sufficiency for metrical data retrieval // International Journal «Information Technologies & Knowledge». –
 • Mashtalir V. Regions of sufficiency for metrical data retrieval / V. Mashtalir, K. Shcherbinin, V. Shlyakhov, E. Yegorova // International Journal «Information Technologies & Knowledge». – 2011. –5(1). – P. 31-45.
 • Машталир, В. П. Групповые структуры на фактор-множествах в задачах классификации / В. П. Машталир, В. В. Шляхов, С. В. Яковлев. Кибернетика и системный аналіз. – 2014. – 50(4). – C. 27-41.
 • Богучарский С. И. Сегментация изображений в больших базах данных с использованием плотности распределения информации / С. И. Богучарский, В. П. Машталир // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2014. –14. – С. 119-123.
 • Богучарский C. И. Иерархическая агломеративная кластеризация в базах данных мультимедиа / С. И. Богучарский, В. П. Машталир // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. –19. – С. 239-242.
 • Власенко Н. В., Машталир В. П. Анализ кортежей наиболее значимых соответствий между описаниями объектов в задачах метрического распознавания / Н. В. Власенко, В. П. Машталир // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – 14(3). – С. 20-31.
 • Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Block-diagonal forms of distance matrices for partition based image retrieval // Pattern Recognition, Recent Advances / A. Herout (ed). 2010 – Vucovar: In-Teh. – P. 205-234. (Book chapter).
 • Kinoshenko D., Mashtalir V., Yegorova E. Shlyakhov V. Metrical Properties of Nested Partitions for Image Retrieval / Chia-Hung Wei; Yue Li (Eds.) –2011. – IGI Global. – P. 18-49. (Book chapter).
 • Машталир В.П., Шляхов В.В., Яковлев С.В. Групповые структуры на фактор-множествах в задачах классификации // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 4. – С. 27-41.
 • Богучарский С.И., Машталир В.П. Сегментация изображений в больших базах данных с использованием плотности распределения информации // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. – 14(90). – С. 119-123.
 • Mashtalir V., Bogucharskiy S. Covering Image Segmentation via Matrix X-means and J-means Clustering // Sensors & Transducers. – Vol. 195, Issue 12, December 2015. – P. 56-61. Підготовано: 8 к.т.н., 1 д.т.н., гова спеціалізованої вченої ради, керівник НДР №307-2

Преподает дисциплины: