Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Путятін Євгеній Петрович

Профессор

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики.

Освіта

 • 1963 р. - інженер-електрик, Харківський політехнічний інститут, спеціальність - математичні і лічильно-вирішальні прилади та пристрої, диплом з відзнакою; тема дипломного проекту - «Аналогова модель гідротрансформатора трансмісії тепловоза».
 • 1967 р. - кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність 05.13.13 - обчислювальна техніка; тема дисертації - «Математичні моделі кольорового зору та їх технічні додатки».
 • 1968 р. - доцент кафедри техніки та застосування ЕОМ ХІРЕ.
 • 1974 г. - доктор технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, Московське вище технічне училище ім. М.Е. Баумана, спеціальність 05.13.13 - обчислювальна техніка і системи управління; тема дисертації - «Математичні моделі нормалізації зображень та їх технічні додатки».
 • З 1977 р. - завідувач кафедри застосування ЕОМ ХІРЕ (з 1999 р - кафедра інформатики).

Навчальна робота

Лекційні курси: математичне моделювання, теорія розпізнавання образів, комп'ютерний зір, математичне та інформаційне забезпечення систем обробки складних сигналів.

Наукова робота

Наукові інтереси: математичні та інформаційні моделі розпізнавання образів і обробки зображень. Наукові та технічні досягнення: розроблено новий напрямок в розпізнаванні образів, що базується на теорії груп та нормалізації. Створено алгоритми нормалізації геометричних перетворень евклідової, метричної, афінної та проективної груп, які покладені в основу розробки серії спеціалізованих технічних пристроїв, забезпечених комп'ютерним зором. Для відпрацювання математичних моделей та алгоритмів вперше в країні у 80-х роках був створений багатомашинний комплекс паралельної обробки та розпізнавання зображень. Підготовлено 24 кандидата технічних наук і 5 докторів технічних наук, в тому числі проф. Машталір В.П., проф. Гороховатський В.В.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії журналів «Біоніка інтелекту», «АСУ та прилади автоматики». Заступник голови спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, член вченої ради факультету ІТМ.

Нагороди та премії

 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 1992 р.
 • Орден «Знак Пошани», 1984 р. (№ 1200932).
 • Лауреат премії ім. С.І. Мосіна за 1988 р. (диплом № 1446 від 27 жовтня 1988 р.).
 • Золота медаль ВДНГ СРСР. Постанова № 999-Н від 04.12.86 (свідоцтво № 4399).
 • Бронзова медаль ВДНГ СРСР. Постанова № 841-Н від 08.12.83 р. (Свідоцтво № 56623).
 • Нагороджений дипломом першого ступеня регіональної виставки-ярмарки за фундаментальну наукову роботу: «Розпізнавання зображення методами нормалізації» (диплом від 25 лютого 2000).
 • Нагороджений знаком «За наукові досягнення» (посвідчення № 160, Наказ Міністра Освіти и науки України №1000к від 12.10.2005).
 • Лауреат стипендії ім. В.В. Свиридова Харківської обласної держадміністрації.

Інші відомості

Народився 21 лютого 1941 року. Захоплення: подорожі, зелений агрофітнес.

Публікації та патенти

 • 191 стаття, 12 навчальних посібників, 5 монографій, 38 винаходів і патентів. Серед них:
 • Путятін Є.П., Аверін С.І. Обробка зображень в робототехніці. М .: Машинобудування, 1990. 320с.
 • Методи кореляційного виявлення об'єктів / Путятін Є.П., А.В. Гиренко, В.В. Ляшенко, В.П. Машталір, В.Д. Рижиков. Харків: Вид-во АТ «Бізнес-Інформ», 1996. 111 с.
 • Путятін Є. П., Гороховатській В.О., Матат О.О. Методи та алгоритми комп'ютерного зору: Навч. посібник. Х: СМІТ, 2006. 236 с.
 • Основи програмування мовою С ++: Навчальний посібник / Є.П.Путятін, В.П.Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О.Матат. Х: СМІТ, 2005. 320 с.
 • Putyatin E., Matat E. Information systems technology. Image processing and pattern recognition. Kharkiv National University of Radio Electronics. Kharkiv, 2003. 105 p.
 • Путятін Є.П. Системне програмування в сучасних операційних системах / Бондаренко М.Ф., Ліпанов А.В., Синельникова Т.Ф. / Уч. сел. Харків: СМІТ, 2005. 429с.
 • Путятін Є.П. Чисельні методи розв'язання задач на персональних комп'ютерах / Луговий А.В., Смагін Д.М. Степанов В.П. / Уч. Сел. Кременчук: КДПУ, 2002. 584с.
 • Зройчикова О.В., Путятін Є.П. Сравнительный анализ разложений аффинных преобразований в задаче нормализации изображений // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології 62(1035)2013, С. 40–47.
 • Свідоцтво № 57277, комп’ютерна програма «Інформаційна система по відображенню багатовимірних даних» Бритік В.І., Жиліна О. Ю., Путятін Є.П., дата реєстрації – 20.11.2014 р.
 • Путятин Е.П. Гинзбург М.М. Порівняльний аналіз прямокутної та гексагональної граток для дискретизації кривих / Бионика интеллекта. – 2012. –№2(79). – С.13-18.
 • Lyashenko V., Matarneh R., Kobylin O., Putyatin Y. P. Contour detection and allocation for cytological images using Wavelet analysis methodology //International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. – 2016. – Т. 4. – №. 1. – С. 85-94.
 • Свідоцтво №64355, комп’ютерна програма «Інформаційна система по відображенню даних у п’ятивимірному просторі» Путятін Є.П., Бритік В.І., Кобзев В.Г., Семенець В.В., дата реєстрації – 10.12.2013 р.
 • Putyatina O. Filtering, Approximation and Portfolio Optimization for ShotNoise Models and the Heston Model [Електронний ресурс]: Монографія / Німеччина, університет Кайзерслаутерна, – Електорон. дан. (1 файл). – Кайзерслаутерн, 2012. – 154 с.
 • Путятина А.Е. Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона / А. Е. Путятина // Вісник НТУ „ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз. Управління та інформаційні технології. – Х.: НТУ ”ХПІ”, 2013. – №2 (976). – С. 77–90.

Преподает дисциплины:

Автор методической литературы:

 • Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для студентів напряму 6.040302 “Інформатика” / ХНУРЕ ; упоряд. О.В. Яковлева.  Харкiв : ХНУРЕ, 2015.  50 с. Електронна бібліотека ХНУРЕ.

Автор диссертации:

 • Власенко Н.В. «Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень»
 • Власенко Н.В. «Моделі ознакових описів та їх трансформації при розпізнаванні зображень»