Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Наукова робота кафедри пов'язана з розробкою різних систем обробки і розпізнавання зображень і систем комп'ютерного зору. Дана галузь сучасної науки бурхливо розвивається, оскільки робототехнічні комплекси та системи комп'ютерного зору знаходять все більше застосування в різних областях людської діяльності.

Багато результати роботи науковців кафедри мають світовий рівень. На кафедрі розроблена загальна теорія нормалізації зображень, яка ефективно використовується в комп'ютерному зорі роботів, при розпізнаванні образів, стеженні за об'єктами, що рухаються. Науковці кафедри мають цілий ряд державних нагород за створення і впровадження нової техніки.

Сьогодні на кафедрі ведуться наукові роботи за наступними напрямками:

 • Розробка методів і алгоритмів обробки і розпізнавання зображень для систем технічного зору, робототехнічних комплексів, систем управління та систем передачі інформації;
 • Розробка методів і алгоритмів обробки інформації, створення на їх основі баз даних, баз знань і експертних систем
 • Розробка паралельних і розподілених методів обчислень і обробки даних

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ

У 2009–2011 рр. започатковано організацію «Українсько-німецьких бізнес-форумів».Під час форумів було узгоджено тему науково-дослідної роботи з лабораторією фірми BOSH та GMDH UNILINK м. Дрезден (керівник – проф. Кузьомін О.Я.). За договором розроблено три макети для дослідження механічних впливів на поверхню лопастей вітрогенераторів з використанням перешкодо незалежного живлення акселерометрів. У 2013 році вдало завершились річні випробовування макетів.

Пізніше з університетами міст Вільдау, Аалена, Ганноверу та Дрездена було укладено меморандуми про співпрацю, а також про мобільність студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників.

Взято участь у 2015 році у проекті ДААД щодо удосконалення навчального процесу EVA N°370 разом з університетами м. Дрездена (Німеччина), м. Києва (національним університетом «КПІ», національним університетом ім. Т.Г. Шевченко, КМА), м. Миколаєва.

У 2013–2018 рр. участь у проекті ЄС Темпус «Мережа випускників-підприємців» (544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES).

З 2015 року по теперішній час продовжується участь ХНУРЕ у програмі ERASMUS Key Action 1 Mobility project for higher education students and staff. Сайт участі в програмі: erasmus.in.ua. Слід зазначити, що адміністратори зазначеного сайту – студенти кафедри інформатики – Астаппєв О.О. і Толмачова Т.В., а координатор проекту від ХНУРЕ – д.т.н., професор Кузьомін О.Я.

За цією програмою у 2015 році пройшли навчання студенти Ткаченко Б. та Лисенко М.

У 2017 році завершився перший проект. За цей період за міжнародною програмою пройшли навчання 15 студентів. Захищено англійською мовою 8 дипломів бакалаврів за спільною тематикою університетів м. Ганновер та ХНУРЕ.

У 2017 році Тетяна Толмачова та Олег Астаппєв захистили наукові роботи за програмою магістратури у ХНУРЕ по спеціальності «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією «Інформатика» та одночасно навчались у магістратурі університету м. Ганновер за фахом «Інформаційні технології та інформаційні системи» (ITIS). Тетяна Толмачова та Олег Астаппєв брали участь у виконанні робіт лабораторії L3S по Європейським проектам 7RP. Вони отримали високу оцінку від професора В. Нейдла. За результатами участі в проекті студентів та із урахуванням набутого досвіду студентами в практичній підготовці розробляються спеціальні методичні вказівки для проходження переддипломної практики в університеті м. Ганновер. Студенти групи ІНФм-16-1 Тетяна Толмачова та Олег Астаппєв проходили переддипломне стажування у дослідницькій лабораторії L3S університету м. Ганновер (Leibniz Universität Hannover) (ITIS).

Починаючи із жовтня 2016 року, університет м. Ганновер ввів магістерську програму IT&IS (Інформаційні технології та інформаційні системи), що створена за сприянням чотирьох університетів землі Нижньої Саксонії Німеччини.

У 2017 році прийнята нова програма ERASMUS Key Action 1 Mobility на 2017/2018 – 2018/2019 навчальні роки.

За програмою мобільності ERASMUS студентам надавали стипендію від 650 євро та оплачували проїзд. Крім того, студенти мали безкоштовний студентський проїзний квиток на транспорт по землі Нижня Саксонія.

Особливістю участі студентів за програмою ERASMUS за спеціальністю «Комп’ютерні науки» є те, що студенти попередньо проходили стажування, а потім переддипломну практику в лабораторії L3S університету ім. В. Лейбніца м. Ганновер (Німеччина) під керівництвом проф. В. Нейдла, а потім навчалися за програмою ERASMUS.

За програмою Key Action 107 Mobility for Learners and staff higher education student and staff mobility також завершили навчання та наукові дослідження такі студенти: Шматько Олександр ЕППм-17-1, Андрєєв Костянтин ЕРС-13-1, Палеха Андрій ІНФм-17-1, Каракуліна Марія ІНФм-17-1.

У 2018/2019 навчальному році навчалися за проектом студенти Трембовецький Єгор ІНФм-18-2 та Долгоп’ятенко Ганна БМІм-18.

З 22 по 31 травня 2018 року професор Кузьомін Олександр Якович відвідав м. Ганновер для узгодження навчальних програм для організації обміну студентами та навчання за програмою «Подвійних дипломів». Підготовлено матеріали для подачі заявок на конкурс проектів за програмою ERASMUS та DAAD із лабораторією L3S університету м. Ганновер з професором В. Нейдлом та лабораторією професора Б. Гласмахер.

Студенти Палеха Андрій та Каракуліна Марія вступили до магістратури університету м. Ганновер за спеціальністю «Геоінформатика»

Завдання

 • Лабораторна робота

  Організація баз даних та знань

  Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 на тему "Мова SQL. Багатотабличні запити, підзапити (частина 2)"

  Для усіх студентів

  16 Жовтня, 2019
 • Усi завдання