Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

4 червня 2020 року на кафедрі інформатики розпочала свою роботу екзаменаційна комісія

4 червня 2020 року на кафедрі інформатики розпочала свою роботу екзаменаційна комісія № 1 з атестації здобувачів вищої освіти ступеню бакалавр зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, освітньо-професійної програми Інформатика.

Захист проведено за допомогою засобів дистанційного навчання. Тематика кваліфікаційних робіт стосувалася вирішення різних прикладних задач із застосуванням сучасних технологій комп’ютерного зору, розпізнавання образів, машинного навчання та нейронних мереж.

Усім студентам присвоєно кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології, освітньо-професійна програма Інформатика.

Вітаємо із успішним захистом усіх студентів та їх керівників!

Все новости

Оголошення

Завдання

  • Лабораторна робота

    Організація баз даних та знань

    Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 на тему "Мова SQL. Багатотабличні запити, підзапити (частина 2)"

    Для усіх студентів

    16 Жовтня, 2019
  • Усi завдання