Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС,

лекцій 18 год., практичних занять 2 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю:   залік.

1. Стислий опис дисципліни: Викладаються теорія і практика застосування технологій розробки WEB-застосунків: HTML, CSS, Java-script, PHP, а саме

Структура та принципи побудови Internet. Огляд архітектури Internet. Основні протоколи. Компоненти та процес розробки WEB-дизайну. Огляд технологій, що забезпечують діяльність WWW. Мова визначення гипертексту HTML. Застосування CSS. Основні елемени. Боксова модель. Позиціювання. основні поняття клієнт-серверних технологій. Використання мови PHP для розробки WEB-застосунків. Основи мови PHP. Зв’язування PHP та  HTML Оператори мови. Робота з БД MySQL Сеанси. Мова JavaScript. Введення до JavaScript Типи даних. Оператори. Функції JavaScript. Класи та об’єкти.

2. Мета опанування дисципліни: формування у студентів сукупності компетенцій з розробки Web-застосувань, навчання студентів сучасним технологіям розробки WEB-застосунків таких як HTML, CSS, Java-script, PHP.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- верстка WEB-сторінок з використанням  HTML та CSS,

- використання інструментів розробника WEB-застосунків,

- запити до серевера через  PHP,

- валідація даних за допомогою Javascript.

4. Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії:

Розробка WEB-застосунків з використанням таких технологій: мови програмування PHP, Javascript, баз даних MySQL, блочної верстки за допомогою HTML та таблиць стилів CSS.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - зачет
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни