Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 4 кредитів ECTS,

лекцій 22 годин, практичних занять 4 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю – залік.

1. У дисципліні викладаються питання побудови та використання технологій інформаційних мереж (ІМ). У цій дисципліні розглянуті як усталені теоретичні питання, моделі ІМ так і стандарти протоколів. Успішне засвоєння матеріалів курсу є основою для подальшого вивчення дисциплін проектування інформаційних систем різного призначення та забезпечення їх надійності з точки зору взаємодії мережевих елементів.

2. Метою дисципліни є ознайомлення з принципами дослідження, побудови і роботи інформаційних мереж, що реалізують нові інформаційні технології; вивчення їх протокольних реалізацій, функціональних профілей; принципів маршрутизації та комутації, вибір інструментальних (програмних і апаратних) засобів реалізації інформаційних мереж.

3. Тенденції розвитку інформаційних мереж, автоматизація проектування інформаційних мереж на базі аналітико-імітаційного підходу з використанням перспективних інструментальних засобів. Основні класи інформаційних мереж, що реалізують нову інформаційну технологію; принципи побудови інформаційних мереж, їх компоненти, програмну структуру, мережеві протоколи і служби, а також теоретичні основи їх побудови, включаючи методи формалізації та алгоритмізації процесів в інформаційних мережах; протокольні реалізації відповідно до концепції архітектури відкритих систем;

4. Після опанування дисципліни студенти мають професійні компетенції щодо  використання знань в предметній області інформаційних мереж при дослідженні, проектуванні та експлуатації інформаційних систем різного призначення; використовування способів маршрутизації і комутації в інформаційних мережах, мережевих інформаційних та телекомунікаційних технологій; розробки схеми алгоритмів комутації та маршрутизації потоків в інформаційних мережах та реалізовувати їх з використанням протоколів різних рівнів. Курс сприяє підготовці та здачі сертифікованого іспиту «CCNA. Маршрутизация и коммутация. Введение в сетевые технологии», що входить до програми Мережевої Академії Cisco® .

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
  • 1 семестр - Экзамен
  • Методички по курсу
  • Усi дисципліни