Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, 
лекцій 30 год., практичних занять 14 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю:   комбінований іспит.

1. Стислий опис дисципліни: Світові стандарти якості ПЗ. Стандарт якості ISO.Поняття якості та надійності програмного забезпечення. Місце тестування у забезпеченні якості ПЗ.Програмні помилки. Категорії програмних помилок.Теорія тестування. Типи тестів та їх роль в процесі розробки програмного забезпечення.
Тестування вимог. Види статичного тестування.Тестування скляної скриньки. Модульне тестування. Структурне  тестування. Програмні шляхи.Тестування чорної скриньки. Функціональне тестування. Класи еквівалентності і граничні умови. Тестування переходів між станами. Помилки графічного інтерфейсу. Помилки usability.Тестування продуктивності. Навантажувальне тестування.Документування тестування. Розробка тестів.Загальне призначення тестового плану. Компоненти плану тестування.Розробка тестових сценаріїв.Основне призначення системи відстежування дефектів. Документування проблем. Автоматизоване тестування. Selenium IDE.
2. Мета опанування дисципліни: формування у студентів сукупності компетенцій з контролю якості  програмного забезпечення з позицій тестування. В результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти основи тестування програмного забезпечення.
3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
- Техніки тестування. 
- Вимірювання результатів тестування
- Види тестування (приймальне, установче функціональне, бета-тестування, тестування
продуктивності, тестування навантаження).
- Рівні тестування (модульне, інтеграційне, системне)
4. Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: 
Тестувати інтегровану систему за певними критеріями. Здійснювати тестування для різних рівнів. Документувати результати тестування. Оцінювати систему за критеріями тестового покриття системних вимог, відповідності очікуваним результатам, здійсненності функціонування і супроводу.
5. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: “Принципи проектування інформаційних систем”, “Керування проектами”, “Основи Інтернет-технологій”. 

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - Экзамен
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни