Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС,

лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 20 год.,

форма контролю:  ісп-к.

1. Стислий опис дисципліни.

Дисципліна надає уяву про розробку программного забезпечення мовою С++ в рамках об’єктно орієнтованого підходу з застосування стандартної біблиотеки STL. А саме розглядаються такі питання:

• Створення шаблонного класу

• Застосування шаблонного класу

• Спеціалізація шаблонів класу

• Обробка виключень

• Перехоплення  виключень

• Послідовні контейнери vector, list, stac

• Послідовні контейнери queue, priority_ queue

• Асоціативні контейнери map, multimap

• Асоціативні контейнери set, multiset, biset

• Ітератори

• Функциональні об’єкти

• Немодифікуючі операції з послідовностями

• Немодифікуючі операції з послідовностями

• Алгоритми зв’язані з сортуванням

• Алгоритми роботи з множинами та пірамідами

 

2. Мета опанування дисциплін в контексті підготовки фахівців спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - вивчення основних принципів розробки об’єктно орієнованого программного забезпечення мовою С++.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування дисципліни:

-  сучасний стан, шляхи розвитку обчислювальної техніки,

- принципи організації обчислювального процесу;

- основи алгоритмізації  задач;

- основи мови програмування С/С++.

- основи об’єктно-орієнтованого програмування

- класи

- наслідування

- поліморфізм

- контейнерні класи бібліотеки STL

- алгоритми бібліотеки STL

- засоби програмування мовою  C/С++ в системі Visual C++;

 

4. Набуті компетентності дозволяються

- - розробляти алгоритми;

- - створювати программи для обробки масивів;

- - створювати программи для обробки рядків;

- - вміти створювати функції;

- - створювати программи зі структурами і класами

- - вміти створювати класи

- - вміти застосовувати наслідування

- - вміти застосовувати поліморфізм

- - вміти застосовувати контейнерні класи бібліотеки STL

- - вміти застосовувати алгоритми бібліотеки STL

- - складати, готувати та відлагоджувати програми мовою С++ в системі  Visual C++.


5. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану (попередні знання): програмування.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - Экзамен
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни

  yii\base\ErrorException
  Error

  PHP Warningyii\base\ErrorException

  file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=187): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

  $_GET = [
    'id' => '228',
  ];
  
  $_SERVER = [
    'PATH' => '/usr/local/bin:/usr/bin:/bin',
    'TEMP' => '/tmp',
    'TMP' => '/tmp',
    'TMPDIR' => '/tmp',
    'PWD' => '/',
    'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
    'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
    'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
    'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
    'CONTENT_LENGTH' => '0',
    'HTTP_HOST' => 'informatics.nure.ua',
    'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
    'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Mon, 14 Oct 2019 22:25:29 JST',
    'REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfGNChw@cywGnUqxSSDuTgAAAEQ',
    'REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/courses/view/228',
    'REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/courses/view/228',
    'REDIRECT_REDIRECT_STATUS' => '200',
    'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfGNChw@cywGnUqxSSDuTgAAAEQ',
    'REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/courses/view/228',
    'REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/courses/view/228',
    'REDIRECT_STATUS' => '200',
    'UNIQUE_ID' => 'XfGNChw@cywGnUqxSSDuTgAAAEQ',
    'SCRIPT_URL' => '/courses/view/228',
    'SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/courses/view/228',
    'SERVER_SIGNATURE' => '',
    'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
    'SERVER_NAME' => 'informatics.nure.ua',
    'SERVER_ADDR' => '94.23.148.121',
    'SERVER_PORT' => '80',
    'REMOTE_ADDR' => '3.233.224.8',
    'DOCUMENT_ROOT' => '/home/informaticsnure/public_html',
    'REQUEST_SCHEME' => 'http',
    'CONTEXT_PREFIX' => '',
    'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/informaticsnure/public_html',
    'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@informatics.nure.ua',
    'SCRIPT_FILENAME' => '/home/informaticsnure/public_html/web/index.php',
    'REMOTE_PORT' => '59486',
    'REDIRECT_URL' => '/web/courses/view/228',
    'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
    'REQUEST_METHOD' => 'GET',
    'QUERY_STRING' => '',
    'REQUEST_URI' => '/courses/view/228',
    'SCRIPT_NAME' => '/web/index.php',
    'PHP_SELF' => '/web/index.php',
    'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1576111370.6801259517669677734375,
    'REQUEST_TIME' => 1576111370,
  ];
  
  $_SESSION = [
    '__flash' => [],
  ];