Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 7,5 кредитів ECTS,

лекцій 56 годин, практичних занять 40 год., лабораторних занять 24 год., форма контролю комбінований іспит.

1. В рамках дисципліни розглядаються:

–       основи теорії множин, функції та відношення;

–       булєва алгебра, використання булєвих функцій в програмуванні;

–       комбінаторні підходи до розв’язання задач  та генерація комбінаторних об’єктів;

–       методи теорії графів та реалізація різноманітних алгоритмів за допомогою комп’ютера;

–       основи теорії чисел та її практичне використання;

–       основи теорії кінцевих автоматів.

2. Метою опанування дисципліни студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізації «Інформатика» є вивчення методів та алгоритмів дискретної математики та реалізація різних методів дискретної математики за допомогою комп’ютера.

3. Після опанування дисципліни студенти здобути наступні професійні компетенції:

– вміти розв’язувати різні математичні задачі з дискретної математики;

– вміти реалізовувати елементи булєвої алгебри, комбінаторики, теорії графів та теорії чисел за допомогою комп’ютера;

– вміти інтерпретувати виникаючі загальні задачі з різноманітних обчислень через методи та алгоритми дискретної математики.

4. Набуті компетенції можливо використовувати в різноманітних сферах, зокрема для розв’язання задач розрахунку найкоротших шляхів та знаходження максимального навантаження в транспортних мережах.

5. Фундаментальна математична дисципліна, яка не потребує додаткових (забезпечуючих) знань та вивчається на першому курсі.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - Экзамен
 • 2 семестр - Экзамен
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни