Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS,

лекцій 18 годин, практичних занять 6 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю – залік.

1. Стислий опис дисципліни: Дисципліна передбачає ознайомлення з сучасним станом розробки нереляційних підходів до організації баз даних, огляд сучасних способів зберігання даних, в тому числі сховищ ключ-значення, документно-орієнтованих і графових систем управління базами даних, систем розподіленого зберігання і обробки даних на основі MapReduce.

 

2. Мета опанування дисципліни: набуття спеціальних знань і умінь, необхідних для проектування, розробки та використання нереляційних баз даних, ознайомлення з основними концепціями напряму NoSQL, отримання теоретичні знань та практичних навичок роботи з такими популярними NoSQL БД як MongoDB та Cassandra.

 

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- розуміти, які характеристики даних і запитів необхідно враховувати на етапі аналізу вимог і вибору систем управління даними;

-знати можливості і обмеження сучасних нереляційних систем управління даними та основні нереляційні підходи до роботи з базами даних;

-розуміти ключові концепції та архітектуру нереляційних БД;

-проектувати моделі даних для MongoDB та Cassandra;

-розробляти запити; уміти застосовувати набуті знання для реалізації проектів.

4. Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: використання нереляційних баз даних при розробці програмного забезпечення.

5. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: Бази даних та інформаційні системи.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - зачет
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни

  yii\base\ErrorException
  Error

  PHP Warningyii\base\ErrorException

  file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=187): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

  $_GET = [
    'id' => '181',
  ];
  
  $_SERVER = [
    'PATH' => '/usr/local/bin:/usr/bin:/bin',
    'TEMP' => '/tmp',
    'TMP' => '/tmp',
    'TMPDIR' => '/tmp',
    'PWD' => '/',
    'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
    'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
    'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
    'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
    'CONTENT_LENGTH' => '0',
    'HTTP_HOST' => 'informatics.nure.ua',
    'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
    'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Mon, 14 Oct 2019 23:09:36 JST',
    'REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfGWg6GXEn8Hqhi53q1W6AAAAIU',
    'REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/courses/view/181',
    'REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/courses/view/181',
    'REDIRECT_REDIRECT_STATUS' => '200',
    'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfGWg6GXEn8Hqhi53q1W6AAAAIU',
    'REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/courses/view/181',
    'REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/courses/view/181',
    'REDIRECT_STATUS' => '200',
    'UNIQUE_ID' => 'XfGWg6GXEn8Hqhi53q1W6AAAAIU',
    'SCRIPT_URL' => '/courses/view/181',
    'SCRIPT_URI' => 'http://informatics.nure.ua/courses/view/181',
    'SERVER_SIGNATURE' => '',
    'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
    'SERVER_NAME' => 'informatics.nure.ua',
    'SERVER_ADDR' => '94.23.148.121',
    'SERVER_PORT' => '80',
    'REMOTE_ADDR' => '3.233.224.8',
    'DOCUMENT_ROOT' => '/home/informaticsnure/public_html',
    'REQUEST_SCHEME' => 'http',
    'CONTEXT_PREFIX' => '',
    'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/informaticsnure/public_html',
    'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@informatics.nure.ua',
    'SCRIPT_FILENAME' => '/home/informaticsnure/public_html/web/index.php',
    'REMOTE_PORT' => '33358',
    'REDIRECT_URL' => '/web/courses/view/181',
    'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
    'REQUEST_METHOD' => 'GET',
    'QUERY_STRING' => '',
    'REQUEST_URI' => '/courses/view/181',
    'SCRIPT_NAME' => '/web/index.php',
    'PHP_SELF' => '/web/index.php',
    'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1576113795.8560268878936767578125,
    'REQUEST_TIME' => 1576113795,
  ];
  
  $_SESSION = [
    '__flash' => [],
  ];