Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС,

лекцій 18 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю – залік.

1.     Дисципліна розглядає основні поняття та термінологію в галузі IT-бізнесу, принципи пошуку інноваційних ідей, бізнес-моделі інформаційного бізнесу та їх використання, фази та технології розробки програмних продуктів, проблеми що перешкоджають просуванню ідей; тренди ІТ-бізнесу: розпізнавання можливостей, оцінка можливостей, реалізація можливостей; критерії реалізації етапів проекту; основні підходи до генерації ідей, методи відбору ідей щодо можливостей реалізації ІТ-проектів, способи застосування бізнес-моделей; особливості використання метрик для оцінювання стартапів та методи аналізу отриманих результатів; особливості організації процесу подання стартапів потенційним інвесторам; способи відстеження та контролю за результатами реалізації проектів.

2.   Метою дисципліни є вивчення базових понять з організації процесу розробки та презентації програмних продуктів. Зміст курсу спрямовано на ознайомлення студентів з базовими поняттями, сучасними методами організації розробки програмних продуктів, підходами до формування бізнес-плану та бізнес-сценарію, відмінностями між кампаніями та стартапами, принципами, за якими здійснюється керівництво проектами та їх успішне просування.

3.   Використання сучасних методів організації розробки програмних продуктів, підходів до формування бізнес-плану та бізнес-сценарію; аналіз перспектив проекту; уміння презентувати власний start-up проект; здатність успішного просування start-up проекту.

4.   Управління та впровадження start-up проекту.

5.   Управління проектами, бази даних та інформаційні системи, інтелектуальні інформаційні системи, економіка та бізнес.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
    Методички по курсу

    Усi дисципліни