Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS,

лекцій 18 годин, практичних занять 6 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю комбінований іспит.

 

1. В рамках дисципліни розглядаються:

–          основи побудови програмних засобів на базі .NET Framework;

–          розробка елементарних програм на С# (консольний режим, Windows застосунки);

–          використання технологій ADO.Net для роботи з базами даних;

–          основи XML документування;

–          розробка багатомодульних та багато поточних за стосунків.

2. Метою опанування дисципліни студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізації «Інформатика» є вивчення базових принципів технології .NET та програмування на С#.

3. Після опанування дисципліни студенти здобути наступні професійні компетенції:

– вміти розробляти різноманітні програмні засоби з використанням мови програмування C#;

– вміти використовувати можливості платформи .NET Framework для створення складних програмних застосунків.

4. Набуті компетенції можливо використовувати в сферах розробки програмних засобів для Windows з використанням .NET Framework та зумістних з ним мов програмування.

5. Для вивчення дисципліни потрібні знання з програмування на С++.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
  • 1 семестр - зачет
  • Методички по курсу

    Усi дисципліни