Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС,

лекцій 24 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю – залік.

1.    Дисципліна розглядає сутність бізнес-процесів як базового елементу ділової активності сучасних бізнес-систем; особливості застосування нових інформаційних технологій для оптимізації ділової активності; основні методи та принципи проектування, оптимізації та реінжинірингу бізнес-процесів; стандарти моделювання діяльності бізнес-систем серії ІCAM DEFinition.

2.    Метою курсу є формування у студентів систематичного наукового підходу до інжинірингу ділової активності бізнес-систем засобами нових інформаційних технологій та реінжинірингу бізнес-процесів, розуміння завдань та методів застосування новітніх інформаційних технологій в сфері бізнес-діяльності; володіння навичками аналізу бізнес-процесів.

3.    Використання інформаційних технологій для дослідження і оптимізації ділової активності та підвищення конкурентоспроможності організацій; застосування навичок моделювання бізнес-процесів для аналізу діяльності бізнес-систем та їхнього реінжинірингу.

4.    . Аналіз, моделювання та реінжиніринг бізнес-систем.

5.    Об’єктно-орієнтований аналіз та моделювання, системний аналіз та теорія оптимальних рішень, економіка та бізнес.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
    Методички по курсу

    Усi дисципліни