Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

-

Обсяг дисципліни 5 кредити ECTS,

лекцій 30 годин, практичних занять 0 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю комбінований іспит.

 

1. В рамках дисципліни розглядаються:

– класичні алгоритми стиснення даних, їхнє використання в вже існуючих архіваторах та різного роду методах;

– алгоритми та методи, які використовуються для стиснення зображень, основні відмінності від класичних підходів;

– методи стиснення аудіо та відео даних, основні принципи та особливості стиснення таких даних;

– існуючи методи поєднання аудіо та відео даних в єдину модель в вигляді інформаційного контейнеру.

2. Метою опанування дисципліни студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізації «Інформатика» є вивчення основних методів та алгоритмів зменшення обсягів даних різного роду за рахунок стиснення та їх реалізацію за допомогою комп’ютера.

3. Після опанування дисципліни студенти здобути наступні професійні компетенції:

– вміти розробляти програми, які дозволяють зменшувати обсяги зберігаємих даних як з втратою інформації так і без втрат.

4. Набуті компетенції можливо використовувати в сферах розробки програмних застосунків спрямованих на зменшення обсягів інформації, зокрема при передачі інформації в мережах та при роботі з великими обсягами даних (VLDB).

5. Для вивчення дисципліни потрібні знання з математичного аналізу, алгебри та геометрії, програмування та комп’ютерного зору.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
    Методички по курсу

    Усi дисципліни