Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS,

лекцій 18 годин, практичних занять 6 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю комбінований іспит.

 

1. В рамках дисципліни розглядаються:

– методи моделювання та аналізу вихідних потоків для систем масового обслуговування, зокрема, розглядаються методи моделювання Пуасонівського потоку;

– методи аналізу та моделювання різноманітних класів систем масового обслуговування, одноканальних та багатоканальних систем масового обслуговування з відмовами та з чергою;

– методи побудови систем багатомірного доступу та систем поллінгу;

– принципи побудови мереж масового обслуговування.

2. Метою опанування дисципліни студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізації «Інформатика» є вивчення теорії управління випадковими процесами в системах масового обслуговування та здобуття навичок по моделюванню та аналізу систем масового обслуговування.

3. Після опанування дисципліни студенти здобути наступні професійні компетенції:

– вміти моделювати системи, де вхідний потік даних є випадковим;

– вміти оцінювати існуючи системи та мережі масового обслуговування та надавати рекомендації щодо їх поліпшення.

4. Набуті компетенції можливо використовувати в різноманітних сферах, зокрема для розв’язання задач розрахунку навантаження на сервери для ефективного їх використання та задач пов’язаних з хмарними технологіями.

5. Для вивчення дисципліни потрібні знання з математичного аналізу, теорії ймовірностей та програмування.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
  • 1 семестр - Экзамен
  • Методички по курсу

    Усi дисципліни